Oproep voor nieuwe sociale huurwoningen

Op initiatief van Leefbaar Almere (LA), D66, GroenLinks en CDA wordt komende donderdag tijdens de politieke markt een voorstel gedaan om in Almere een nieuw type sociale huurwoningen te maken.

Raadslid Nico van Duijn (LA) is de initiator van het voorstel. “Het aantal sociale huurwoningen dat verplicht moet worden toegewezen aan mensen die voorrang moet krijgen, stijgt enorm”, legt hij uit. “Er zijn lange wachtlijsten ontstaan die het systeem laten vastdraaien. Het gaat om toewijzingen van een huurwoning buiten de wachtlijst om, zoals onze eigen bewoners met een urgentie, jongelui uit jeugdinstellingen, vrouwen uit het Blijf van mijn Lijf-huis en natuurlijk de aantallen statushouders die we toegewezen krijgen door het Rijk. Maar het gaat ook om mensen die kiezen voor lage woonlasten, om kamerbewoners die meer privacy willen, en om gescheiden mensen die klem zitten.”

De partijen willen de toenemende druk op de wachtlijst verminderen. “De gemeente doet haar best om sociale huurwoningen te bouwen, inclusief de GoedHuurWoningen, maar dat is niet voldoende”, zegt Van Duijn. “We moeten snel iets anders verzinnen, maar dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn. Om bijvoorbeeld kantoren om te bouwen naar wooneenheden kost tijd, bijvoorbeeld omdat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. De prop die in de woningmarkt ontstaat vraagt om een nieuw type woning met een lage, tot zéér lage huur. Sober en klein. Tijdelijke woningen lossen het probleem niet echt op. Daarnaast zien we dat woningcorporaties niet in staat zijn om dat type woningen te bouwen.”

De partijen willen dat de gemeente Almere daarom snel inspringt om dit probleem het hoofd te bieden. Van Duijn: “Commerciële partijen kunnen dat wel. Die kunnen voor ruim onder de 100.000 euro een woning bouwen. Belangrijk is dat we daarbij niet uit moeten gaan van de subsidiemogelijkheden van een bepaalde woning, maar dat we het proces omdraaien: als we een maximale huurprijs willen hebben van 350 euro, wat voor woning kan je dan voor dat bedrag realiseren? Wij denken dat, als je kijkt naar de maat, locatie en kwaliteit veel mogelijk is. Misschien zijn er wel combinaties mogelijk van koop en huur. Met dit soort type woningen is het goed mogelijk dat we de druk van de ketel kunnen halen.”