‘Communicatie gemeente moet professioneler’

Op initiatief van de VVD en Leefbaar Almere wordt donderdag tijdens de Politieke Markt gesproken over de marketing en communicatie bij de gemeente. Volgens de partijen moet het communiceren met de burgers, maar ook intern, vooral professioneler worden.

“Als ik als bewoner wil weten of in mijn straat misschien de bomen gekapt gaan worden, kan op dit moment niemand op het stadhuis antwoord geven”, zegt raadslid Nico van Duijn (Leefbaar Almere). “Het is ook niet op internet te vinden. Als je lang doorzeurt en een paar keer doorverbonden bent achterhaal je misschien wanneer je wijk op de planning staat voor Groot Onderhoud. Maar dan weet je nog niet wat er in jouw straat gaat gebeuren. Vergelijk dat eens met de service van grote bedrijven die aan Dienstverlening doen. Daar weet iedereen dat er een klant aan de lijn is en ze begrijpen dat die snel antwoord wil. En die krijgt hij ook. Bij de gemeente moet dat besef er ook komen. De bewoners zijn je klanten.”

“Bijna iedere gemeentelijke afdeling heeft een eigen communicatiekanaal met een eigen budget. Het is enorm versnipperd”, legt fractievoorzitter Hilde van Garderen (VVD) uit. “En als je alle budgetten bij elkaar optelt kom je tot een aanzienlijk budget. De insteek die Leefbaar Almere en de VVD hebben is om tot één centrale afdeling Marketing & Communicatie te komen met professionele krachten. Die kunnen ook een visie ontwikkelen op de langere termijn. Neem nu de Floriade. Toen destijds bekend werd dat Almere die gaat organiseren had dat op alle uitingen van de gemeente gecommuniceerd kunnen worden. Maar er was niemand die het initiatief daartoe nam.”

Van Duijn: “De VVD kijkt vooral naar de marketingkant, wij van Leefbaar Almere richten ons meer op de communicatie richting burgers. Maar we vinden elkaar in dit agendapunt omdat aan de achterkant hetzelfde probleem speelt: er is een gebrek aan samenhang. Voor een dienstverlenende organisatie als de gemeente is dat anno 2017 niet professioneel.”

Van Garderen: “Het is overigens niet zo dat we het als een bezuinigingsslag zien. We kijken puur welke budgetten er worden ingezet en wat daarvoor geleverd wordt. Als we de budgetten van al die eilandjes bij elkaar trekken kan het geld effectiever ingezet worden. Dan kan het best zijn dat we geld overhouden dat we dan weer in kunnen zetten voor de betere communicatie.