Opnieuw in de Raad

Nico van Duijn is ex-huisarts en één van de langst zittende raadsleden. Als lid van het Presidium beslist hij mede wanneer een bepaald onderwerp in de politieke agenda wordt besproken.
Van Duijn weet hoe de politieke hazen lopen en kijkt met die expertise naar de onlangs gepresenteerde Voorjaarsnota. “Het valt me op dat veel raadsleden denken aan de korte termijn, aan iets wat nu ontzettend erg is, zonder de ernst van financiële toestand te zien op langere termijn. We zullen dat ook zien bij de bespreking van de meerjarenbegroting, de Voorjaarsnota de komende weken. Dan krijg je draaikonterij: eerst dít willen, dan dát willen. En dan vooral meer geld ergens bij zonder aan te geven wat ze van hun verlanglijstje dan laten vallen. De Voorjaarsnota laat zien dat de gemeente de komende tien jaar elk jaar opnieuw 1,5 miljoen moet bezuinigen. Het zal meer worden. Samen met wat al bezuinigd is betekent dat meer dan 10% van de speelruimte. 15 miljoen euro in 10 jaar. Dan hebben we ook een visie voor de langere termijn nodig. Dit jaar wordt de kaasschaaf-methode gebruikt: overal een beetje bezuinigen.”
Van Duijn: “Maar op langere termijn ben ik van mening dat de gemeenteraad duidelijke keuzes moet gaan maken. Dus niet kiezen om 20 verenigingen allemaal 200 euro te bezuinigen, maar de ene helemaal stopzetten en op de ander niet bezuinigen. Hetzelfde geldt ook voor grotere uitgaven zoals Stedelijk Beheer of de Zorg. Dat betekent dat we niet overal meer peperdure rotondes aanleggen, maar alleen op de plekken waar het absoluut nodig is. En op Zorggebied zal dat kunnen inhouden dat mevrouw A wel een scootmobiel of traplift krijgt en mevrouw B niet. Natuurlijk moeten daar duidelijke regels voor zijn. En dan zullen er partijen zijn die zeggen ‘maar dat is zielig voor mevrouw A’. Dat is zo. Maar ook zij zullen moeten accepteren dat er nu eenmaal minder geld beschikbaar is. ‘Ach en wee’ roepen helpt dan niet. De Raad moet de verantwoording nemen op duidelijke keuzes gaan maken.”