Partijen willen ‘spaarpotje’ voor asbestverwijdering

De fracties van SP, Leefbaar Almere en AP/OPA willen dat Almere alvast een soort ‘spaarpotje’ creëert waarmee het probleem van asbestverwijdering in kaart kan worden gebracht. Er komt een bedrag van 78.000 euro vrij die daar alvast voor gebruikt kan worden.

In het jaar 2024 worden asbestdaken in ons land verboden. De overheid doet dat omdat asbestvezels kunnen leiden tot levensgevaarlijke ziekte, zoals longkanker. Nog altijd overlijden jaarlijks meer dan 1.000 Nederlanders als gevolg van asbest. Het is sinds 1993 al verboden om nog asbest te gebruiken in ons land.

Ook in Almere is onlangs een motie aangenomen die het asbestprobleem in kaart moet brengen. Met die motie is onder meer geregeld dat bewoners en ondernemers met asbestdaken geïnformeerd moeten worden over mogelijke subsidies. “In Almere komt het overigens niet zo heel veel voor”, zegt Nico van Duijn van Leefbaar Almere. “Asbest zit bijvoorbeeld om gevelpanelen. Dat kan je gewoon laten zitten, niks aan de hand. Maar voor asbestdaken is het een ander verhaal. Die kom je nog wel zo nu en dan in Almere tegen.”

Onlangs bleek dat Almere een bedrag van 78.000 euro tegemoet kan zien van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. Dit geld moet behouden blijven voor milieudoeleinden. De partijen SP, AP/OPA, en dus ook Leefbaar Almere, pleiten daarom ervoor dit geld alvast te reserveren voor de  informatieverstrekking rond asbestverwijdering en, vanaf 2024, ook de handhaving. Van Duijn: “Inventariseer alle asbest in de stad en waarschuw de pandeigenaren dat ze over een aantal jaar wettelijk verplicht zijn om het dak te vervangen. Nu zijn er nog subsidies maar die zijn over een tijdje op. Dit geld kan ingezet worden om gebouweigenaren te faciliteren.”

De raad vergadert volgende week over dit onderwerp. Mocht de motie van de drie partijen het niet halen, dan is er volgens Van Duijn niet echt een man overboord. “We willen vooral een signaal afgeven.”