Raad op Straat - Leefbaar Almere

Inwoners klagen vaak dat de politieke partijen zich alleen in verkiezingstijd op straat laten zien. Het tegendeel is waar. De fracties van de Almeerse partijen gaan regelmatig op pad. Leefbaar Almere hield vorige week spreekuur in restaurant Bakboord in Haven.

“Leefbaar Almere is niet van het formele en wil op ongedwongen wijze nader kennismaken met Almeerders op een terrasje in de stad, waardoor ook de lokale ondernemer kan meeprofiteren van onze wederzijdse inspanningen”, zegt fractie-assistent Pim Reinders die deze maandag een strak tijdschema heeft opgezet om drie partijen hun zegje te laten doen bij de fractie van Leefbaar Almere. In het restaurant schuiven de partijen beurtelings aan. Zo is er een groep verontruste burgers die zich zorgen maakt over de gevolgen van de Floriade 2022. “We zien veel en grote risico's in de plannen voor de Floriade”, laten de burgers weten. “En wij niet alleen. We spreken namens talloze Almeerders.” Raadslid Nico van Duijn complimenteert het gezelschap met de tijd die ze gestoken hebben in hun werk. Het bedrijfsplan, accountantsrapport en Masterplan zijn minutieus doorgelopen.

Vervolgens is het tijd voor de organisatie van kindertheaterfestival ‘2 Turven Hoog’. Jarenlang werden zij in natura gesponsord door middel van gratis gebruik van de Kunstlinie. Maar tijden veranderen en die afspraak is niet vanzelfsprekend meer. De organisatie gaat alle fracties van de gemeenteraad langs om uit te leggen dat het festival moet blijven bestaan.

Tot slot is er aandacht voor het oprichten van een ‘sociale tuinderij’, waar mensen groenten en fruit kweken bij wijze van re-integratie. Het zou mooi zijn als deze sociale tuinderij aansluit op wat het Voedselloket doet voor de biologische voedseltuin. De pacht van het stuk grond van de gemeente dat daarvoor gebruikt wordt loopt af.

“Dit zijn de drie meest voorkomende redenen waarom gebruik wordt gemaakt van dit spreekuur”, legt Nico van Duijn uit “Die Floriade-mensen waren er om ons te informeren. We nemen die kennis in onze wijsheid en besluitvorming mee. Anderen komen om extra geld te verkrijgen, zoals 2 Turven Hoog. Wij hebben veel sympathie voor die gedachte dus dat zal wel op de politieke agenda komen. Een overtuigend argument was dat dit festival landelijk al vele jaren het enige theaterfestival voor 2-6-jarigen is en ze daarnaast erg succesvol zijn met landelijke cofinanciering. En die Sociale Tuinderij vraagt eigenlijk om een oplossing.  Hier hebben we inmiddels al schriftelijke vragen over gesteld.”