Gesprek over samenwerking sociale projecten

Komende donderdag wordt tijdens de Politieke Markt een Ronde Tafelgesprek gehouden over het Voedselloket, de sociale tuinderij en het idee van een sociale supermarkt met een kostprijs-model. Bekeken wordt of deze projecten effectief kunnen worden samengevoegd.

Het Ronde Tafelgesprek is een initiatief van Leefbaar Almere en PvdA. “Het Voedselloket draait jaarlijks vier ton omzet. Dat is fantastisch, maar ze komen structureel 1,5 ton tekort”, zegt Nico van Duijn (Leefbaar Almere). “Dat komt jaarlijks terug op de agenda. Het geeft een gevoel alsof ze bedelen. Dat is natuurlijk niet zo. Armoede is helaas structureel. Wij willen daarom kijken of we iets structureels kunnen organiseren.”

Van Duijn: "We denken dat er meer samenhang kan komen tussen de elementen: het Voedselloket, hun schuldpreventie-functie, de sociale tuinderij, hun re-integratie-functie en het idee van een sociale supermarkt. En het kan de gemeente wel veel geld schelen. Denk aan het voorkomen van schuldsanering. “

Tijdens het Ronde Tafelgesprek willen Leefbaar Almere en PvdA kijken of er in de raad steun is voor dit idee. “Dergelijke plannen lopen nog wel eens vast omdat er geen partij is die de regie neemt”, besluit Van Duijn. Dat willen we voorkomen.“