De raad vergadert op locatie over de Regenboogbuurt

Raadslid grijpt ‘kwestie Regenboogbuurt’ aan voor overweging

Raadslid Nico van Duijn (Leefbaar Almere) heeft een voorstel bedacht om gevoelige kwesties in wijken tot een bevredigende oplossing te laten leiden. Van Duijn kwam tot zijn bevindingen na de emotionele ‘kwestie Regenboogbuurt’ waar bewoners lijnrecht tegenover elkaar stonden.

“Je had eigenlijk drie partijen in de Regenboogbuurt”, legt Van Duijn uit. “De gestrengen die absoluut de originele kleuren wilde behouden, mensen die de kleur van hun huis welstandsvrij zelf wilde kunnen bepalen en mensen die daar tussenin zaten: behoud, maar niet zo streng. Kunststof kozijnen met een iets afwijkende kleur moeten bijvoorbeeld kunnen.”

De kwestie hield de gemoederen wekenlang bezig. Daarom heeft de raad een standpunt ingenomen, namelijk ‘Handhaving van de kleuren in de Regenboogbuurt is een stadsbelang’. De originele kleurstellingen worden zoveel mogelijk gerespecteerd en de handhaving opgepakt. Eerst soepel, later strenger.

“De vraag is nu wat we van de ‘kwestie Regenboogbuurt’ geleerd hebben”, stelt Van Duijn. In mijn voorstel staat dat in de toekomst eerst vastgesteld moet worden: is het een buurt- of een stadsbelang? Binnenkort bespreken we de Bomennota. Dat is een mooi voorbeeld. Over bomenkap is altijd wel wat te doen. De ene helft wil het niet, de andere helft wel. Bij kleine aantallen bomen is het duidelijk een wijkbelang. Laten we nu in de toekomst vaker een representatieve enquête houden onder die mensen, met objectieve vraagstelling. Is de respons minder dan 5%, dan weegt de mening van de wijk minder zwaar dan wanneer de respons 50% is. Leg een minimale respons tevoren vast.  Bij de Regenboogbuurt was de uitslag van de enquête 70% voor behoud van de kleuren, rond de 50% vond dat je dat niet superstreng moest doen. We hadden vooraf moeten besluiten bij hoeveel procent we de mening van bewoners zouden volgen.”

Van Duijn pleit ook voor overleg tussen bewoners. “Wat je nu ziet is dat Wijkbeheer aan de bewoners komt vertellen wat de plannen van de gemeente zijn. Daar zit direct al wrevel. Waarom zetten we voortaan niet de bewoners een middagje bij elkaar om er in onderling overleg uit te komen? Dat werkt veel beter dan het invoeren van een referendum waar je alleen een vinkje bij ja of nee kunt zetten en waar mensen met een wel erg heftige meningsuiting hun gelijk gaan halen. Met onderling overleg krijg je doorgaans de meest wijze beslissing. Alles samen heb je mooie directe democratie.”

Van Duijn wil dat de raad op die manier bij vergelijkbare kwesties gerichtere, meer planmatige opdrachten aan het college kan geven. Of hij daarin steun krijgt zal donderdag blijken bij de bespreking in de Politieke Markt.