Emailadres: npvduijn@almere.nl
Twitter: @nicovanduijn
Facebook: nicovanduijn
Ik zit in de raad sinds: Maart 2002

Ik ben ex-huisarts en één van de langst zittende raadsleden. Daarnaast beslis ik als lid van het Presidium  mede wanneer een bepaald onderwerp in de politieke markt wordt besproken. 

Ik ben in de politiek begonnen omdat we vonden dat de gemeente in 2002 te makkelijk met geld smeet naar bakstenen en bevlogen ideeën en te weinig zorgde voor een leefbare stad. Almere, mijn stad: liever wat saaier en gewoner, maar wel schoon, gezellig en met een sluitende begroting, dan een hemelbestormend stedenbouwkundig wondertje op aarde waar anderen rijk van worden en de stad armer.

Inmiddels is een deel daarvan bereikt. De aandacht is nu nadrukkelijk gericht op de bestaande stad. Iedereen heeft dit overgenomen. De gemeente is nu wel financieel gezond. Kostendekkendheid van voorzieningen, geld pas besteden als je netjes gespaard hebt en alleen nieuwe wensen uiten als er financiële dekking voor is, dat zijn Leefbaar Almere principes die nu geworteld zijn in raad en bestuur. Het is zelden meer nodig om hierover het strenge geweten van de raad te zijn. Over cultuuromslag gesproken ... 

Tegelijk moeten raadsleden geen boekhouders zijn. De stad leeft en verandert. Durf nieuwe en gewaagde dingen te beginnen, mits je ook durft te stoppen. Soms kraakt het dan in de botten van raad en bestuur. Soms moet een raad zich bezig houden met de grote lijn, soms met onderwerpen waar de raad formeel niet gaat over de precieze uitvoering. Onderwijs bijvoorbeeld, of handhaving, of beheer van de openbare ruimte. Incidenten, kleine persoonlijke kwesties, het kunnen voorbeelden zijn van ontmenselijkte bedrijfsroutine waar het maatwerk zou moeten zijn. Helemaal geen antwoord krijgen van de ambtenaar die ergens over gaat, dat is het meest irritante.

De derde kant van het raadswerk – naast bedrijfsmatige gezondheid en inhoudelijke heftigheid – is romantiek, of noem het schoonheid. De stadsklok – een motie van Leefbaar Almere - is het symbool. De ruimte voor kunsten, cultuur en architectuur is het speelveld. Dit mag geld kosten, ook in tijden van bezuinigingen. Onze jaarverslagen laten zien hoeveel we hierin gedaan hebben.

En humor maakt het zware van politiek en bestuur leefbaar. Zie de schotschriften ‘Glossarium Verba Irritantia Politicorum’ en ‘Eufemismen’, te vinden op www.leefbaaralmere.nl.