Opnieuw in de raad – Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks)

Willy-Anne van der Heijden draait al heel wat jaren mee in de Almeerse politiek. Momenteel is ze fractievoorzitter van GroenLinks. Een functie waar ze langzaam ingegroeid is.

“Als beginnend raadslid ging ik aanvankelijk teveel de diepte in op één onderwerp. Ik wilde op de hoogte zijn van de kleinste details. Ik zie dat nu ook wel weer terug bij raadsleden die nieuw zijn. Wie zich in álle details verdiept gaat teveel op de stoel van de wethouder zitten. Daar is het raadswerk niet voor. Raadsleden zijn er om kaders te stellen en het werk van het College te controleren. Je moet ook leren prioriteiten te stellen. Zeker in een kleine fractie als GroenLinks. Dat inzicht komt vanzelf.”
Als fractievoorzitter wil Van der Heijden erop toezien dat de fractieleden zelf de waardering krijgen voor hun werk, en niet slechts de voorzitter. “Als beginnend raadslid heb ik wel eens meegemaakt dat het gras voor mijn voeten werd weggemaaid. Daar probeer ik nu erg op te letten: als bijvoorbeeld de pers vragen stelt over het onderwerp dat zij hebben voorbereid, dan mogen ze zelf ook het woord daarover voeren.”
Ook heeft Van der Heijden inmiddels de ervaring om aan te voelen of andere fracties een voorstel van GroenLinks al dan niet zullen steunen. “We doen het heel aardig met het behalen van een meerderheid voor onze voorstellen. Belangrijk is dat we ons als GroenLinks profileren. Dat onze achterban ziet dat we de waarden van de partij uitdragen: duurzaamheid en groen, schone energie, het sociaal domein en cultuur. Daar zitten we bovenop. Ook genoeg opvang voor vluchtelingen en statushouders is voor ons belangrijk. Zelf wil ik nog initiatieven nemen voor het creëren van broedplaatsen op economisch en cultureel gebied. Dat die initiatieven geclusterd komen te zitten in panden die anders niet gebruikt worden. Dat leidt tot kruisbestuiving en tot nieuwe ideeën. Dat komt  ongetwijfeld nog een keer op de agenda te staan.”