Raad op straat

Inleidend kader: Inwoners klagen vaak dat de politieke partijen zich alleen in verkiezingstijd op straat laten zien. Het tegendeel is waar. De fracties van de Almeerse partijen gaan regelmatig op pad. Op deze pagina volgen we wekelijks een partij tijdens een bezoek.

Op uitnodiging van fractievoorzitter Willy-Anne van der Heijden zaten vorige week de fracties van haar eigen partij GroenLinks, Almere Partij/OPA, Leefbaar Almere , SP en PVV met elkaar om tafel om te kijken of zij gezamenlijk een agendavoorstel rond het thema ‘integriteit’ kunnen samenstellen.
“Niemand weet precies hoe het bij de gemeente geregeld is wanneer de integriteit van bijvoorbeeld een ambtenaar ter discussie staat”, opent Van der Heijden de bijeenkomst. “Er blijkt een oude richtlijn uit 2005 te zijn. Die is aan revisie toe. De VNG is daar landelijk ook mee bezig, momenteel.”

Alle fracties brengen voorbeelden ter tafel waarbij het handelen van ambtenaren richting inwoners dubieus, ongelukkig of gewoon dom zijn geweest. “Iemand die zich benadeeld voelt kan wel een klacht indienen bij de gemeente of terecht bij de Ombudsman, maar die kijken toch vooral juridisch”, aldus Van der Heijden.
Alle partijen vinden het een goed idee om te onderzoeken of in Almere een soort onafhankelijke integriteitscommissie kan komen die in de toekomst kwesties rond integriteit gaat oppakken. Van der Heijden: “Grote steden hebben speciale integriteitsbureaus. Het handelen van de gemeente Almere lijkt soms nog op dat van een dorp, terwijl we intussen toch echt een grote stad zijn waar ook andere instrumenten bij horen. We krijgen hier ongetwijfeld vaker mee te maken. Misschien handig als we ons laten informeren door andere steden hoe zo’n Bureau Integriteit daar werkt en hoe het is opgezet.”

Maar dan zijn er nog de kwesties die nu spelen. Als voorbeeld wordt genoemd de open brief van een ondernemer die verscheen in het weekblad Almere DEZE WEEK. Hij meende dat een ambtenaar zich bij een aanbesteding opzichtig had laten fêteren door een mede-kandidaat. Besloten wordt om voor die gevallen een duidelijke definitie te maken van het begrip ‘integriteit’ en vervolgens een aparte onderzoekcommissie de kwesties daaraan te laten toetsen. Belangrijk is dat zo’n commissie onafhankelijk te werk kan gaan en dus niet alleen zijn informatie haalt bij de ambtenaren. Die kunnen immers een eigenbelang hebben.
De raadsleden die aan tafel zitten vinden dat verdraaid lastig. Enkelen hebben het idee dat ze zelf niet altijd even zuiver behandeld worden door ambtenaren.  “Eigenlijk is dat veelzeggend”, zegt Van der Heijden. “Ambtenaren hebben een eed afgelegd en daar moet je toch blind op kunnen vertrouwen. De cultuur op het stadhuis moet dus ook om.”

Volgende week vergaderen de fracties verder en geven ze het voorstel verder vorm. Het onderwerp zal dan later op de Politieke Markt aan de volledige raad worden voorgelegd.