Email: svvrouwenvelder@almere.nl 
Ik zit in de raad sinds: April 2018

Even voorstellen
Ik ben geboren en getogen in Almere, in Muziekwijk om precies te zijn. Als student woonde ik in de Stedenwijk en nu, op mijn 26e, in het centrum van Buiten. Ik heb Muziekwetenschap en Cultuurwetenschap gestudeerd. Momenteel werk ik in een HiFi-winkel.

Waarom ben je actief in de politiek?
Ik ben altijd een idealist geweest. GroenLinks past goed bij mijn idealen, ik heb ook altijd op die partij gestemd. Na mijn studietijd wilde ik die idealen ook omzetten in daden. Ik heb me actief ingezet tijdens de verkiezingscampagne. Als geboren Almeerder heeft de opzet van de stad me altijd aangesproken: villa’s staan hier naast sociale huurwoningen. Niemand kijkt daar van op en we gaan gewoon met elkaar om. Ik vind dat fantastisch.

Wat zijn je belangrijkste speerpunten in de komende periode?
Mijn focus ligt vooral op kunst en cultuur, in de breedste zin van het woord. Cultuur verbindt mensen. In taal, tradities, religie maar ook in evenementen. Vroeger bestond Almere louter uit mensen die hier naartoe waren verhuisd, nu bereiken we een kantelpunt: er komen steeds meer mensen die hier geboren zijn, zoals ik. Die zoeken verbinding met elkaar, maar dat gaat niet vanzelf. Een breder cultuurbeleid kan daarbij helpen.

Wat kan de Almeerder van je verwachten?
In het verlengde van de verkiezingscampagne, waarin we deur aan deur gingen, wil ik ook in gesprek blijven met bewoners. Weten waar de problemen zitten en hoe we dat op kunnen lossen. Ik denk daarbij opnieuw aan het zoeken van verbinding, zeker ook met vluchtelingen en statushouders.