VVD: 'Belasting op bordjes' afschaffen

‘Belasting op bordjes’ noemt ondernemer Martin Ort de precariorechten gekscherend. “Omdat er ooit regels bedacht zijn moet je betalen.” De VVD komt komende donderdag met een voorstel tot het afschaffen van vergunningen en precario (horeca) terrassen, reclameborden, uitstallingen en speeltoestellen.

Martin Ort is behalve ondernemer ook voorzitter van ondernemersvereniging stadscentrum Almere (OVSA). “De politiek wil graag minder regels. Precario is nu echt een voorbeeld van een regel die niemand snapt.  Ondernemers worden belast om een bordje op de stoep en om die regels te handhaven wordt er gecontroleerd. Laat ondernemers alsjeblieft lekker ondernémen. Almere heeft al een uitstallingenbeleid waar ondernemers zich aan moeten houden. Iedere ondernemer weet precies aan welke regels hij moet voldoen als hij een terras plaatst, een reclamebordje neerzet of een viskraam begint.”
Raadslid Rutger Hengstman (VVD) dient daarom donderdag het voorstel in om precario grotendeels af te schaffen. “Dat is al eens eerder voorgesteld in de raad, maar dat haalde het toen niet omdat er geen sluitende begroting was. Afschaffing betekent immers: minder inkomsten. Voor dit nieuwe voorstel heb ik nauwlettend gezocht naar mogelijkheden waarbij de gemeente zo min mogelijk geld verliest. Door de precario op standplaatsen (oliebollenkraam, bloemenstalletjes e.d.) niet af te schaffen, zijn de opbrengsten nu nog slechts 60.000 euro. Deze opbrengsten zijn volgens mij weg te strepen tegen de handhavingskosten. De ondernemers kunnen immers heel goed zelf controleren of de regels in het bestaande uitstallingenbeleid worden gehandhaafd en elkaar daarop aanspreken. De regels staan namelijk gewoon op papier. Want het mag niet zo zijn dat het publiek zich worstelend een weg door de reclameborden moet banen.”
Hengstman zal blij zijn als de precariorechten worden afgeschaft. “Geen mens kan uitleggen waarom die  belasting er eigenlijk is. Als je hem dan budgetneutraal kunt afschaffen, lijkt die keuze mij niet moeilijk.”
Martin Ort is het daar helemaal mee eens: “Dit is echt een regeling uit de oude doos.  Je haalt 60.000 euro op, en je brengt 60.000 euro weg. Zondegeld.”