Fonds voor gratis zonnepanelen lijkt er te komen

Het lijkt erop dat Almeerders binnen afzienbare tijd gratis zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen. Dat is het gevolg van de invoering van het Energiefonds, waarover binnenkort op de Politieke Markt gesproken gaat worden.

Raadslid Rutger Hengstman (VVD) was de aanjager van een initiatiefvoorstel hiertoe, waar ook D66 zich achter schaarde. “Dat voorstel werd vlak voor het zomerreces besproken en veel partijen waren enthousiast. Het college had ook een voorstel en die twee voorstellen zijn nu, op verzoek van de raad, samengevoegd in een definitief voorstel.”

Met het voorstel wordt een fonds opgezet waarin 400.000 euro wordt gereserveerd voor de energiecoöperatie De Groene Reus. Het idee is dat Almeerders gratis bij deze coöperatie zonnepanelen kunnen aanvragen. Hengstman: “In het voorstel van het college krijgen Almeerders een korting van 0,9% op een rente van 2,5% procent voor de aanschaf van zonnepanelen. Dat is mooi voor wie zich dat kan veroorloven. Maar ik vond dat te weinig. Mijn voorstel is dat iedereen er gebruik van moet kunnen maken. Dus ook met een minimum inkomen of iemand met het huis onder water. De oplossing is dat zij de panelen gratis krijgen en vervolgens de eerste 13 jaar 75% van de opbrengst van deze zonnepanelen weer afstaat aan De Groene Reus. Met dit geld kan De Groene Reus weer nieuwe zonnepanelen weggeven. Na die 13 jaar mogen de deelnemers het totale voordeel zelf behouden. Er vindt wel een toetsing plaats bij het BKR, maar er hoeft geen lening of hogere hypotheek afgesloten te worden.” 

Niet alleen particulieren, maar ook scholen, sportverenigingen en bedrijven kunnen een beroep doen op het fonds. Er is een grens getrokken bij een aansluitwaarde van 3x80 Amp. Hengstman: “Daarnaast werkt dit voorstel mee aan het realiseren van de doelstelling van Almere om in 2022 energieneutraal te zijn.”

Ook mede-indiener D66 is blij met het voorstel dat komende donderdag wordt besproken tijdens de Politieke Markt. Fractievoorzitter Jan Lems: “De credits gaan echter uit naar de heer Hengstman, maar wij kunnen ons uiteraard volledig in het plan vinden.”

Als de raad akkoord gaat met het voorstel kan De Groene Reus aan het werk om één en ander te realiseren. Volgens Hengstman kan dat binnen een half jaar geregeld zijn.