PvdA wil garanties over continuering wettelijke taken dierenwelzijn

De PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een artikel in de Gooi- en Eemlander waarin staat dat het Dierenasiel Almere praktisch failliet zou zijn. De partij wil van het college opheldering.

“De PvdA wil van het College garanties horen dat de wettelijke taken van het Dierenasiel Almere uitgevoerd blijven worden”, zegt PvdA-raadslid Hassan Buyatui. “De PvdA maakt zich, zowel landelijk als lokaal, ook sterk voor de dieren. Dat hoort ook in een fatsoenlijke samenleving. Almere heeft een Dierenwelzijnsbeleid en als het Dierenasiel Almere technisch failliet is, zoals in het artikel wordt beweerd, dan maken wij ons zorgen over de voortgang van de werkzaamheden. We hebben de verplichting om het Dierenwelzijnsbeleid uit te voeren.”

De PvdA heeft de kwestie op de agenda van de Politieke Markt gezet, omdat de partij van het College snel een actueel beeld van de situatie wil krijgen. Buyatui: “Er zijn twee scenario’s. Misschien is het College op de hoogte en is alles onder controle. Daar hopen we natuurlijk op. Maar als er écht iets mis is, dan moeten we ons zorgen maken. In die situatie is het ook belangrijk om te weten of het dierenasiel tijdig bij de gemeente aan de bel getrokken heeft. En natuurlijk of de uitvoering van het Dierenwelzijnsbeleid al dan niet in gevaar is.”

Ook wil de PvdA weten wat de oorzaak is van de zwakke positie van het dierenasiel en of dit in de toekomst kan worden voorkomen. “De gemeente is verplicht het Dierenwelzijnsbeleid te waarborgen. Vooral de wettelijke taken, bijvoorbeeld bij de opvang van zwerfdieren. Dit werk is door de gemeente uitbesteed aan het dierenasiel. Het systeem werkt pas als de dierenwelzijnsketen compleet is en de samenwerkende partijen op elkaar kunnen rekenen. We kunnen het ons niet permitteren dat eventuele financiële problemen bij partners de uitvoering van de wettelijke taken met betrekking tot dierenwelzijn zullen belemmeren.”

Het agendaonderwerp wordt op 9 maart tijdens de Politieke Markt besproken.