Bron: Zuiver Almere Vastgoed Adviseurs

PvdA wil uitleg over investering bedrijventerrein De Vaart

Er is in principe een miljoen euro beschikbaar om de knelpunten aan te pakken op bedrijventerrein De Vaart in Buiten. Van dat miljoen is pas 15% uitgegeven, waarvan 5% opging aan onderzoek. De PvdA wil weten of het resterende geld gebruikt gaat worden.

“Het is zonde om er geen gebruik van te maken”, zegt PvdA-raadslid Hassan Buyatui. “Juist ook omdat de ondernemers op het terrein in 2013 hebben aangegeven dat zij graag willen bijdragen aan een betere positionering van het terrein. Ze hebben keihard gewerkt aan een visie voor de doorontwikkeling van De Vaart en het verbeteren van de vestigingsfactoren. Dat resulteerde uiteindelijk in een pilot.”

Om de Pilot De Vaart uit te voeren is van diverse kanten geld gekomen. Zo kende de provincie bijna een half miljoen toe, via cofinanciering legden de gemeente Almere en de ondernemers het andere half miljoen bij. “De beveiliging op het terrein voldoet nu niet aan de eisen van de tijd “, zegt Buyatui. “Het toenmalige contract met de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere (SBBA) liep op 1 januari af. Wij willen van het college weten wat nu de plannen zijn met dit bedrijventerrein en hoe het zit met die beveiliging. We hebben begrepen dat maar 90 van de 350 bedrijven die er gevestigd zijn meebetalen aan de SBBA. Wat is daar de oorzaak van? De gemeenteraad zou daar medio vorig jaar over geïnformeerd worden, maar dat heeft het college verzuimd. Geeft de wethouder De Vaart wel voldoende aandacht? Als er geen geld beschikbaar zou zijn, was het een andere kwestie. Maar er is geld beschikbaar, al is de subsidie die de gemeente van de provincie ontvangt voor De Vaart niet vrijblijvend. Er moet wel iets mee gebeuren.”

Tot nu toe is 156.000 euro uitgegeven, waarvan 50.000 euro aan een onderzoek. Buyatui: “In de programmabegroting 2017 is geen informatie te vinden over Pilot De Vaart. De PvdA-fractie wil weten wat nu de stand van zaken is.” Het agendaonderwerp staat binnenkort op de agenda van de Politieke Markt.