Nieuw in de raad - Hassan Buyatui

“Iedereen moet op zijn eigen manier kunnen meedoen in de samenleving. Almere is een stad voor álle inwoners en ook ik wil mijn steentje daaraan bijdragen.”

Hassan Buyatui (getrouwd, vader van twee kinderen) is leraar Natuur- en Scheikunde op de Meergronden in Haven en al sinds 2002 politiek actief bij de PvdA. Dit jaar is hij gekozen in de gemeenteraad. “De PvdA is echt mijn partij. De begrippen zoals ‘solidariteit’ en ‘eerlijk delen’ spreken mij enorm aan. Ik ben niet iemand die vanaf de zijlijn blijft toekijken. Ik wil me inzetten voor de gemeenschap. Ik heb me langzaam de partijcultuur eigen gemaakt. Eerst als lid en later – vier jaar lang- als bestuurslid. Dit jaar besloot ik me kandidaat te stellen voor de gemeenteraad.”

Buyatui werd uiteindelijk met voorkeurstemmen in de raad gekozen. “Ik heb een luisterend oor voor burgers en mijn netwerk is heel groot”, legt het nieuwe raadslid uit. “Ik richt mij op onderwerpen als Economie, Duurzaamheid, Sport en Beheer & Onderhoud.”

Met name dat laatste onderwerp trekt Buyatui zijn aandacht. “Ik dacht altijd dat we in een jonge stad woonden, maar als het over Beheer & Onderhoud gaat lees je overal dat er meer aandacht moet zijn voor de ‘oude stad’. Ik begrijp dat wel. Structureel onderhoud vergroot de leefbaarheid in wijken, maar incidenteel is er ook extra onderhoud nodig. Dat zie je vooral in de bestaande wijken. Als raadslid zal ik me daar sterk voor maken. Verder wil ik me inzetten voor meer banen, vooral voor jongeren, en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. Kleine ondernemers moeten meer worden gestimuleerd, deze maken de stad levendiger en dragen bij aan de werkgelegenheid.”