PvdA en CDA willen vaart achter aanpak Evenaar

De verkeersveiligheid en doorstroming op en rondom de Evenaar is al jaren een grote zorg. De gemeenteraad sprak al een aantal keer over deze belangrijke verkeersader in Buiten die op sommige plekken ronduit gevaarlijk is. Wethouder Frits Huis zou vorig jaar met een integraal veiligheidsplan komen, maar het bleef stil. De PvdA en het CDA zetten dit thema daarom komende donderdag weer op de agenda.

Raadslid Hassan Buyatui (PvdA) is teleurgesteld dat de wethouder nog geen plan heeft neergelegd. “En dat zou wel moeten want de situatie op de Evenaar is nog steeds gevaarlijk. De laatste tijd krijg ik ook meer klachten. Als er dan vanuit het college niets gebeurt, dan moeten we als raad de verantwoording nemen. Er moet wat gebeuren. Het CDA en de PvdA hebben dit daarom op de agenda gezet.”

Beide partijen signaleren flinke knelpunten. Zo leidt de éénbaans rijrichting dikwijls tot opstoppingen. Hulpdiensten kunnen er bijvoorbeeld lastig passeren. De fietsovergangen zijn onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk. De kruisingen tussen de Atlasdreef en de Makassarweg zijn gevaarlijk omdat er drie uitritten zijn op een traject van 250 meter. Het aantal woningen is toegenomen en ook fietsen veel kinderen daar naar hun scholen. Nieuwe woningen staan in de planning. Buyatui: “Momenteel wordt langs de spoorlijn flink gebouwd en de bedrijvigheid neemt steeds meer toe. Dat zorgt voor extra verkeersintensiteit, terwijl de capaciteit van de Evenaar achterblijft.”

CDA en PvdA begrijpen de zorgen van omwonenden die nu al lang op een plan van aanpak wachten. “Ze hebben bij de Achillesstraat in Poort gezien hoe snel het college tot actie overging om die gevaarlijke situatie op te lossen”, zegt Buyatui. “Dan is het zuur dat zij zo lang moeten wachten. Er ligt al sinds 2008 een rapport van adviesbureau Mobycon met aanbevelingen waar nog weinig tot niets mee gedaan is. De vraag is of voldoende in kaart is gebracht welke mogelijkheden er zijn om de verkeersveiligheid op de Evenaar te verbeteren. We zijn benieuwd naar de uitleg van de wethouder waarom er nog steeds geen integraal veiligheidsplan is.”