Stop overlast door afval dumpende Almeerders

De Ondergrondse Inzamel Depots (OID´s), die vaak bij appartementen en flats staan, vormen dikwijls een verzamelplaats van vuil. De PvdA krijgt uit verschillende woonwijken klachten over afvaldumpende Almeerders. De oproep van de Almeerse burger is duidelijk: ‘er moeten deugdelijke oplossingen komen.’

PvdA-raadslid Hassan Buyatui heeft vanaf juni geïnventariseerd welke hinder en overlast Almeerders ervaren ten aanzien van vuil rondom de OID’s. “We hebben het raadspanel om hun mening gevraagd, maar ook via social media oproepen gedaan om meningen te peilen.” Dat leidde tot opmerkelijke reacties. “Er zijn dus Almeerders die hun grof vuil bij zo’n OID zetten”, zegt Buyatui. “Mensen die om wat voor reden dan ook niet naar het recyclingperron rijden. Er zijn zelfs foto’s binnengekomen van iemand die zijn afval gewoon bij zo’n OID kiepert. Verder worden er veel bedrijfsauto’s in de omgeving van de OID’s gesignaleerd. Daarnaast blijken ook veel niet-buurtbewoners en buurtbewoners die een duobak hebben, gebruik te maken van de OID’s. Dat leidt tot overvolle OID’s met alle overlast van dien.”
Uit het PvdA-onderzoek blijkt dat bewoners vinden dat de gemeente niet adequaat reageert op meldingen van overlast. Soms wordt het vuil weggehaald, maar een dag later ligt het er weer vol. De bewoners willen dat er beter toezicht gehouden wordt. Afval dumpen is immers illegaal. Komende donderdag wordt de kwestie besproken tijdens de Politieke Markt. “Zwerfvuil verstoort het straatbeeld en zorgt voor een groter onveiligheidsgevoel”, zegt Buyatui. “Het  trekt ongedierte aan en is mogelijk zelfs schadelijk voor de volksgezondheid. Daarom pleit de PvdA in eerste instantie voor een bewustwordingscampagne om de afvaldumping rondom OID’s tegen te gaan. Het college heeft daar toch al plannen voor in het kader van ‘Stad zonder Afval’. Daar kan deze situatie makkelijk in meegenomen worden.”

Verantwoordelijkheid
Buyatui:  “Niets doen is voor mijn fractie geen optie. Het college moet haar verantwoordelijkheid nemen om deze overlast een halt toe te roepen. Bijvoorbeeld door beheerders te laten waken over de juiste uitvoering. Daarnaast zou je de wachttijden van de grofvuil-ophaaldiensten kunnen halveren van twee weken naar een week. Belangrijk is dat het college het probleem onderkent. Dan kunnen we aan de aanpak beginnen.”

Agenda Politieke Markt 11 december 2014.