‘Afvaldumpingen nog dit jaar halveren is een illusie’

Binnenkort bespreekt de gemeenteraad tijdens de Politieke Markt de ‘evaluatie afvaldumpingen’ die wethouder Frits Huis heeft gepresenteerd. PvdA-raadslid Hassan Buyatui, die zich de laatste jaren heeft ingezet voor een beter afvalbeleid, is teleurgesteld over de voortgang.

“Ik ben blij dat er een stuk ligt waarmee we in ieder geval met de wethouder in gesprek kunnen gaan, maar de voortgang valt me tegen. Het college had toegezegd in september met een evaluatie te komen en als ik lees dat de uitkomsten van de laatste enquêtes en bewonersbijeenkomsten pas eind 2016 naar de raad komen dan vind ik het wel jammer.“

Uit de evaluatie blijkt dat een deel van de inwoners niet of onvoldoende op de hoogte is van de afvalregels. Er is ook een kleine, maar hardnekkige, groep inwoners die zich aan geen enkele (afval)regel houdt. Daarnaast zijn een aantal inzamelingsdepots (OID’s) sterk verouderd. Het college stelt voor om de inzameling dynamischer te maken, de OID’s op orde te brengen en een nieuwe procedure grofvuil in te voeren. Daarnaast moet er beter informatie naar bewoners komen en extra toezicht.

Buyatui: “Het dumpen van afval is illegaal en moet dus bestreden worden. Daarom moet er worden gehandhaafd. Ik ben zelf voorstander om bij bewoners meer bewustwording te creëren. Dat is een taak van de gemeente, maar ook van bewoners onderling. We zouden ambassadeurs kunnen werven die OID’s adopteren en mensen in de wijk aanspreken. De PvdA heeft eerder ook gepleit voor de inzet van afvalbeheerders bij hotspots. Dat zouden mensen uit de buurt kunnen zijn die momenteel een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. In Den Haag werkt dit prima.”

Buyatui vindt dat de gemeente nu spijkers met koppen moet slaan. “Uit verschillende wijken ontvingen we het afgelopen half jaar extreem veel meldingen van dumpingen. We hebben de inwoners om geduld gevraagd omdat we veel te laat zijn begonnen met de uitvoering van de pilots. We lopen zeker ruim vijf maanden achter. Het is daarom niet reëel om te denken dat we de circa 750 illegale dumpingen per week in de laatste drie maanden met 55% kunnen terugdringen. Dat komt ook de geloofwaardigheid niet ten goede. Ik heb liever dat het college nu wat meer tijd neemt en met een goed plan komt, dan nu maar iets ondernemen dat niet reëel is. Maar wel doorpakken nu. Praten is goed, maar we moeten aan Almeerders het verschil kunnen laten zien.”