Leerlingen Technasium breken hoofd over terugdringen verpakkingsmateriaal

‘Vind binnen de huidige samenleving een manier om de hoeveelheid plastic verpakkingsmateriaal te reduceren’. Dat is de opdracht waarmee zo’n vijftig Technasium-leerlingen van Helen Parkhurst de komende weken aan de slag gaan. Vorige week vrijdag kregen zij deze opdracht van gemeenteraadsleden van PvdA, GroenLinks en D66.

De opdracht is een gevolg van de inspanningen die raadsleden Hassan Buyatui (PvdA), Gavin Vegersteen (D66) en Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) doen om bij te dragen aan het oplossen en voorkomen van plastic afval. Hassan Buyatui: “Hun begeleider kwam er achter dat ik me nogal bezighoud met dit onderwerp. Het besef om minder plastic afval te produceren wordt steeds breder gedragen. Zo worden op 1 januari 2016 gratis plastic tasjes landelijk in de ban gedaan. Maar het is leuk dat deze tweedejaars leerlingen zich nu over deze problematiek gaan buigen. Hopelijk komen er creatieve ideeën en innovatieve oplossingen uit.”
Vorige week vrijdag werden de leerlingen daarom uitgenodigd in het stadhuis. Zij kregen uitleg over diverse dilemma’s. Zo vertelde raadslid Gavin Vegersteen (D66) over de plasticsoep in de oceanen. “Er worden dode dieren in zee gevonden met plastic in hun magen. Er wordt van alles bedacht om die plasticsoep terug te dringen. Op zowel lokaal, nationaal als op Europees niveau. En één van de dingen begint al bij jezelf en kan op eigen kracht: zèlf je afval scheiden”, aldus Vegersteen. “Vanuit de leerlingen kwam de vraag of dat wel zin heeft. Iemand had het idee dat het afval uit de groene afvalbakken met gft en restafval op de vuilstortplaats weer op één hoop wordt gegooid. Het mooie was dat een andere leerling hem kon uitleggen dat dat dus absoluut niet het geval is. Alles wordt gescheiden afgevoerd. En dat levert weer geld en een beter milieu op”
“En dat werkt”, liet raadslid Willy-Anne van der Heijden (GroenLinks) de leerlingen weten. “Sinds we in Almere plastic apart inzamelen is de afvalberg al afgenomen van 500 kilo per huishouden naar 185 kilo nu. We streven uiteindelijk naar 30 kilo per huishouden. Het was voor de leerlingen bijzonder. Helen Parkhurst werkt vaker met opdrachten vanuit het bedrijfsleven. Maar een opdracht vanuit de politiek was nieuw voor ze.”
Hassan Buyatui: “We gooien net zo makkelijk plastic weg als dat we het produceren, met alle gevolgen van dien. Het is dus belangrijk om het gedrag van de consument te veranderen. Dat kan door bewustwordingscampagnes, maar ook heel goed door producten op een andere manier te verpakken. De leerlingen mogen daar hun hoofd over gaan breken.”
De komende weken gaan de leerlingen aan de slag. De beste ideeën worden uiteindelijk gepresenteerd aan de gemeenteraad tijdens een Politieke Markt.