Voorstel PvdA om plastic wegwerptasjes terug te dringen

“Ik vind dit een mooi voorbeeld van de slogan: ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf’”, zegt PvdA-raadslid Hassan Buyatui over zijn motie om het gebruik van plastic tasjes in Almere terug te dringen. “Als die motie wordt aangenomen zal je zien dat ook andere steden ons goede voorbeeld zullen volgen.”

Buyatui wil dat Almere een plastic tasjes-vrije gemeente wordt. “We willen dat Almere zich profileert als duurzame en groene gemeente, zeker met de komst van de Floriade in het vooruitzicht. En ook het college heeft aangegeven met het bedrijfsleven in gesprek te willen over bijvoorbeeld het scheiden van afval.”
De PvdA’er stelt voor om, samen met partners uit de stad, op zoek te gaan naar het beste idee om het gebruik van plastic tasjes tegen te gaan. “Door een wedstrijd uit te schrijven waar iedereen aan kan meedoen. Het beste idee wordt dan ook daadwerkelijk uitgevoerd.”
Met zijn motie hoopt Buyatui ook de andere partijen in de raad enthousiast te krijgen. “In Rotterdam is onlangs een soortgelijke motie aangenomen. Met Almere erbij heb je al twee grote steden en dan zullen er zeker meerdere volgen.”
De noodzaak daartoe staat buiten kijf, zo meent het raadslid. “Gemiddeld gebruikt een Europeaan 180 wegwerptasjes per jaar. Voor Almere betekent dat zo’n 35 miljoen tasjes. Dat zorgt voor flink wat zwerfafval dat ook weer opgeruimd moet worden. Dat brengt kosten met zich mee. Maar er zijn ergere effecten: we kennen allemaal de beelden van het zwerfplastic dat in de oceanen terecht komt. Dat zorgt voor vreselijke taferelen. Een waterschildpad slikt bijvoorbeeld zo’n zakje door omdat hij het aanziet voor een kwal, met alle gevolgen van dien.”

Agenda Politieke markt 12 februari 2015