Eenzaamheid in Almere aanpakken door samenwerking

Op initiatief van CDA en D66 wordt komende donderdag tijdens de Politieke Markt gesproken over eenzaamheid in Almere. Het gaat om een zogenoemd Ronde Tafelbijeenkomst waarin de raadsleden geïnformeerd worden over de situatie in Almere.

“Onlangs zijn de cijfers van de GGD bekend gemaakt en daaruit blijkt dat eenzaamheid in Almere een slepend probleem is”, zegt raadslid Rob van de Kamp (D66). “En echt niet alleen bij ouderen. Het wordt tijd voor een fundamentele, samenhangende aanpak.”

Zijn collega Johan van der Kroef (CDA) is het daarmee eens. “Ouderen zijn een risicogroep, maar zeker niet de enigen die met eenzaamheid te maken hebben. Er zijn nu verschillende instanties in Almere die zich richten op deze problematiek, maar het aanbod is nogal verbrokkeld. Er is wel mogelijkheid tot ontmoeten, maar niet iedereen wil of kan daar gebruik van maken. Bovendien is ‘ontmoeting’ alléén niet voldoende. Het moet ergens toe leiden, effectiever worden.”

Uit een opgesteld rapport van CMO Flevoland blijkt dat een gezamenlijke aanpak van die verschillende sociale instanties het meest wenselijk is. Van der Kroef en Van de Kamp zijn daartoe onlangs in Amsterdam hun licht op gaan steken. “Daar is afgesproken om effectief en efficiënt samen te werken tussen de partijen”, zegt Van de Kamp. “We zijn daar wezen kijken en die aanpak is interessant. Er zijn natuurlijk meer waarheden, maar dit is zeker een goede mogelijkheid om ook in Almere te implementeren.”
Van de Kroef: “In Amsterdam wordt vooral gelet op de oorzaak: wát is de reden dat bepaalde doelgroepen niet worden bereikt? Er is bij verschillende mensen misschien sprake van een beperkt sociaal netwerk of er bestaat een blokkade om met anderen in contact te komen.”

Het CDA en D66 willen met het Ronde Tafelgesprek de overige raadsleden informeren over de situatie in Almere. Het Amsterdamse raadslid Maarten Poorter komt langs om over de Amsterdamse aanpak te vertellen. Ook zijn medewerkers van de GGD en CMO Flevoland aanwezig.

Vervolgens gaan Van der Kroef en Van de Kamp, naar aanleiding van het gesprek, bij de behandeling van de begroting 2018 een motie indienen die aan de raad wordt voorgelegd en leidt tot een plan van aanpak om eenzaamheid in Almere meer samenhangend en doeltreffend tegen te gaan. En dat daartoe ook middelen vrij worden gemaakt om tot een plan te komen. Van de Kamp: “Het is de bedoeling dat het onderwerp op de politieke radar blijft, ook  na de komende gemeenteraadsverkiezingen.”

“Het is inderdaad een kwestie van lange adem”, stelt Van der Kroef. “En als de samenwerking er komt is het ook aan de raad om vervolgens de vinger aan de pols te houden qua effectiviteit. Elk jaar evalueren. De huidige GGD-cijfers kunnen dan als nulmeting worden beschouwd.”