Raad twijfelt ernstig over nieuwe lokale omroepen

De erfenis van de ter ziele gegane lokale omroep RTV Almere wordt zwaar bevochten. Twee weken geleden sprak het college haar voorkeur uit voor het commerciële Media036 dat daarmee de Almeerse Omroep Stichting (AOS) het nakijken gaf. Donderdag wordt tijdens de Politieke Markt duidelijk of de raad het met die keuze eens is.

“Ook al is het een oud stuk wetgeving: de gemeente heeft de plicht een kabelzender beschikbaar te stellen aan een lokale omroep”, zegt Jonathan de Jong van D66. “De keuze voor Media036 roept bij ons wel vragen op. Met name over de financiële haalbaarheid. Ook willen we weten of de opzet van Media036 wel voldoet aan de eisen die het Commissariaat van de Media (CvdM) stelt. Maar AOS vraagt veel meer geld. Dat gaat ten koste van de cultuurportefeuille. Eén ding is zeker: we willen niet meer terug naar de situatie van RTV Almere waarin we veel geld gaven en geen degelijke kwaliteit kregen. Het zou zomaar kunnen dat wij tegen beide initiatieven ‘nee’ zeggen.”
Miranda Joziasse (VVD) noemt het ook een lastig dilemma. “Beide initiatieven voldoen aan de gestelde criteria. Het college heeft een voorkeur voor Media036. De VVD is niet vies van een commercieel plan, maar moeten we er dan wel gemeenschapsgeld in steken? Het CvdM is heel streng. Kijk maar naar de straf die’ Heel Holland Bakt’ kreeg omdat het te commercieel zou zijn. Bovendien vinden wij de begroting van Media036 niet reëel, zeker niet op de langere termijn. Maar  AOS vraagt maar liefst meer dan een ton subsidie per jaar. Véél meer dan de 47.000 die we de afgelopen jaren hebben uitgetrokken. Dat valt voor ons ook af. Ik vraag me af of het idee van lokale omroep niet achterhaald is. Kan je niet uitzenden via internet bijvoorbeeld? Wat doet het CvdM als we als gemeenteraad géén advies geven?”
Voor de SP ligt de voorkeur voorlopig bij AOS, stelt Asjen van Dijk. “Beide initiatieven proberen aan de eisen te voldoen. Wij vinden echter dat het college onterechte kritiek heeft op de AOS met betrekking tot het PBO, de samenwerking met de Almeerse partners en de programmering. Ons inziens is dat prima in orde, terwijl de meerjarenbegroting van Media036 niet sluitend is en zelfs op sommige punten enigszins dubieus. En met het uitgeven van commerciële bladen, verweven met een publieke omroep, daag je het CdvM uit. De financiële situatie wordt wellicht te rooskleurig voorgesteld. AOS doet het beter: een breed maatschappelijk draagvlak en een realistische begroting. Goed, zij vragen meer dan een ton gemeenschapsgeld, maar dat is te verkiezen boven eventuele risico’s die Media036 loopt.”