Brengt regulering cannabisteelt kansen voor Almere?

De Tweede Kamer steunde in februari een initiatiefvoorstel van D66 om de wietteelt te reguleren. Het is niet ondenkbaar dat ook de Eerste Kamer hiermee instemt. Als de teelt legaal wordt, biedt dat dan kansen voor Almere? Op initiatief van D66, SP en PvdA wordt daar donderdag over gesproken tijdens de Politieke Markt.

Nu is het nog zo dat de verkoop wordt toegestaan, maar dat de teelt en aanvoer verboden is. Dat zorgt voor onduidelijkheid. Het voorstel van de partijen moet daar verandering in brengen. Raadslid Martine van Bemmel: “Het is te kort door de bocht om de teelt van cannabis alleen te zien als genotsmiddel. Cannabis wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor voedsel en medicijnen. In de landen als Canada, de VS en Israël is legalisering al een feit en daar zie je ook dat om de teelt heen een nieuwe sector ontstaat.”

Als het voorstel ook door de Eerste Kamer gaat dan is ook in Nederland de teelt van Cannabis dus toegestaan. Van Bemmel: “En zal deze nieuwe sector zich dus ook in Nederland ontwikkelen. De vraag is of we daar als Almere kansen voor zien? Wij denken van wel, niet in de laatste plaats omdat het bijvoorbeeld ook werkgelegenheid oplevert.”

De SP, PvdA en D66 zien graag dat Almere deze kansen oppakt en willen met de overige raadsleden daar graag van gedachten over wisselen. Daarvoor is komende donderdag een Ronde Tafelgesprek georganiseerd waarin ook deskundigen informatie zullen verstrekken aan de raadsleden. “We hebben experts uitgenodigd die allemaal vanuit een andere hoek ingaan op de mogelijkheden van cannabisteelt”, zegt Van Bemmel. “Zo wordt er ingegaan op innovatieve kansen en de veiligheidsaspecten. We hopen na afloop van het Ronde Tafelgesprek dat er meer inzicht ontstaat. Dan kunnen we later een goed besluit nemen of Almere zich daadwerkelijk moet inspannen om een gunstig vestigingsklimaat te creëren voor deze interessant bedrijfstak.”