Nieuw in de raad

Hij studeert Politicologie bij de Universiteit in Amsterdam, woonde ook enige tijd in de hoofdstad maar keerde terug naar de plaats waar hij opgroeide om zijn zetel in de gemeenteraad te bekleden. Gavin Vegersteen (24) uit Muziekwijk is één van de ‘jonge honden’ in de raad.

“Ik kom uit een links nest”, begint Vegersteen. “Maar als snel merkte ik dat D66 als partij dichter bij mij staat. De D in de naam D66 is reuze belangrijk. Democratie is bij deze partij in elke vezel aanwezig. Dat spreekt mij aan. De partij heeft bovendien altijd oog gehad voor vernieuwing. Dat zie ik nu ook weer. Ik ben benieuwd in hoeverre de digitalisering de politiek kan veranderen. In Almere zie je met Smart City daar al mooie voorbeelden van. Oudere raadsleden kijken daar wellicht toch anders naar dan mijn generatie. Die zijn er niet mee opgegroeid.”

Net zoals Vegersteen ook anders tegen Almere aankijkt dan mensen die er ooit naartoe zijn verhuisd. “Het is mijn geboorteplaats. Ik ben er opgegroeid, kreeg onderwijs op het Baken Park. Als de raad een beslissing neemt over de Jeugdzorg, zie ik onmiddellijk de invloed daarvan bij mijn vrienden die hier wonen. Het is ook interessant om te merken dat zij de informatie tot zich nemen via internet of social media. Misschien is mijn taak in de raad wel om dat goed aan de overige raadsleden duidelijk te maken. Net zoals de situatie voor jongeren op de woning- en de arbeidsmarkt.”

Vegersteen verwacht zelf ook punten op de politieke agenda te zetten. “Binnen de partij richt ik mij op het evenementenbeleid en de vrije-tijdseconomie (toerisme/recreatie). Ik denk dat Almere op dat gebied ook moet kijken hoe de het voor jongeren aantrekkelijker gemaakt zou kunnen worden.”