Nieuw in de raad – Damar Ismangil (D66)

Damar Ismangil werd vorige maand geïnstalleerd als raadslid. Hij vervangt Nicole de Jong die enige tijd met ziekteverlof is. Ismangil is geen onbekende. Hij woont al zeventien jaar in Almere en is al even lang lid van D66.

“Ik verhuisde vanuit Weesp naar Almere en was van mening dat ik me dan ook moest inzetten voor mijn nieuwe stad. Ik steek graag mijn handen uit de mouwen, dat geeft me meer voldoening dan thuis op de bank hangen.”
De politiek trok Ismangil altijd al. “Omdat je dan daadwerkelijk een steentje kan bijdragen aan de ontwikkeling van de stad. En D66 sprak me daarbij het meest aan. De partij is vernieuwend en heeft geen vastgeroeste partijideeën: vooruitstrevend, zeker niet conservatief. Liberaal in de eigen regie, ruimte gevend aan mensen om zich te ontwikkelen en hulp bieden, sociaal zijn, waar het moet.”
Het sociaalliberale van D66 spreekt Ismangil aan omdat hij zelf, als importeur van exclusieve (Chinese) wijnen, ondernemer is. Daarnaast heeft het nieuwe raadslid veel ervaring in de sociale sector en organisatieontwikkeling, onder meer als adviseur en manager P&O bij verschillende semioverheid-organisaties. “In de gemeenteraad richt ik mij dan ook voornamelijk op de sociale portefeuilles”, zegt Ismangil. “Dat doe ik samen met Rob van de Kamp. De komende periode zal ik Nicole de Jong vervangen en ik wil mij gedurende deze raadsperiode zo goed mogelijk inzetten voor de verantwoordelijke portefeuilles. In die tijd wil ik mij vooral sterk maken voor betaalbare zorg. Geld kan je maar één keer uitgeven en zeker in de Zorg moet dat welbesteed zijn. Door de transitie van drie jaar geleden (zorgtaken werden overgeheveld van rijk naar gemeenten, red.) is er veel veranderd en ik blijf alert op de ontwikkelingen die daarmee gepaard gaan. Dat is dus het sociale gezicht van de partij. Je hebt in de zorg niet alleen te maken met mensen, maar ook met mensen die in een afhankelijke positie verkeren. Daar ben ik me goed van bewust.”