Raad op straat: ChristenUnie informeert zich over energieneutraal Filmwijk

Inwoners klagen vaak dat de politieke partijen zich alleen in verkiezingstijd op straat laten zien. Het tegendeel is waar. De fracties van de Almeerse partijen gaan regelmatig op pad. De ChristenUnie bracht eind oktober een bezoek aan het Platform Filmwijk.

Op de fiets en onder een verrassend sterk najaarszonnetje trokken de fractieleden van de ChristenUnie door de Filmwijk. Niet alleen om uitleg te krijgen over de wijk zelf, maar ook om uitleg te krijgen over het Platform Filmwijk, en dan met name de daarin actieve werkgroep Energie(k). Het Platform wil graag dat de Filmwijk in het jaar 2020 energieneutraal is en heeft daarvoor al goed uitgewerkte plannen. Zoals bijvoorbeeld de opzet van een eigen wijkenergiecentrale, gebaseerd op windenergie.

“Met twee windmolens kunnen we de hele Filmwijk van energie voorzien”, legt bewoner John van Diepen uit. Die molens komen dan overigens niet in de wijk zelf te staan. Voor de bouw is veel geld nodig. Om die reden is Almeersewind.nl opgericht waar leden groene energie kunnen kopen en ondertussen sparen voor de wijkenergiecentrale. Bewoner Fred Brouwer legt zijn focus op zonnepanelen. Voor beide initiatieven geldt: eigenlijk zou het niet alleen om de Filmwijk moeten draaien, maar om heel Almere.”

Fractievoorzitter Roelie Bosch wil weten of de gemeente daarin dan de regie moet nemen. Dat blijkt niet noodzakelijk. Het Platform zou het liefst zien dat de Filmwijk door de gemeente als Pilotproject wordt aangewezen. “We hebben veel publiciteit nodig. We moeten de Almeerders enthousiasmeren.”

De leden van de ChristenUnie vinden dat een interessante optie. Marcel Benard wil weten welke ervaringen de groep heeft met het gemeentelijke Energie Werkt. Daar gaan de handen echter niet voor op elkaar. “Dat gaat te langzaam”, zegt Brouwer. “De gemeente speelt niet goed op onze behoefte in. Wij willen bijvoorbeeld zonnepanelen plaatsen op een school en verlichting plaatsen op eigen zonne-energie bij een speeltuin. Daar moet de gemeente wel in meehelpen.”

De leden van de ChristenUnie vinden juist dat het eigen initiatief van de Filmwijkbewoners beloond moet worden. “Daarvoor moeten we dan een meerderheid zoeken in de gemeenteraad”, zegt Benard. Gezamenlijk met de bewoners is gekeken of er een motie kon worden ingediend om de Filmwijk tot Pilotproject te benoemen. Deze is tijdens de motiemarkt ingediend en veel politieke partijen steunden het initiatief om Filmwijk tot pilot uit te roepen. Op 12 november is de motie tijdens de begrotingsbehandeling met een meerderheid aan stemmen aangenomen!