De raad in de stad

ChristenUnie bij de informatieavond De Wierden

Inleidend kader:
Inwoners klagen vaak dat de politieke partijen zich alleen in verkiezingstijd op straat laten zien. Het tegendeel is waar. De fracties van de Almeerse partijen gaan bijna wekelijks langs bij organisaties of laten zich voorlichten over actuele kwesties. Op deze pagina volgen we wekelijks een partij tijdens een bezoek. Deze week: ChristenUnie aanwezig bij informatieavond De Wierden.

Raadslid Roelie Bosch van de ChristenUnie kijkt blij om zich heen. In het gebouw Wierdendok presenteren verschillende bewonersinitiatieven uit De Wierden zich in marktkraampjes. “Altijd weer bijzonder om te zien hoe actief deze buurt is. Voor mijn partij is dit belangrijk: saamhorigheid in de wijk. Ik werd net geïnformeerd over ‘academie van de stad’ waarbij studenten gratis mogen wonen. Als tegenprestatie organiseren zij activiteiten in de wijk. Een geweldig initiatief dat de cohesie vergroot. Wij zijn daar warm voorstander van. Contact tussen burgers is belangrijk. En het contact tussen burgers en politiek is ook belangrijk. Daarom gaan wij vaak naar dit soort bijeenkomsten en geven wij ook altijd antwoord op brieven en e-mails van bewoners.”

Bosch loopt de kraampjes één voor één af en signaleert dat het nieuwe Wijkteam (dat de Zorg in de wijk sinds 1 januari coördineert) nog niet naar behoren draait. “Ik hoor nu dat er pas laat een manager is aangesteld en dat ook de inrichting nog niet op orde is, zoals de computeraansluiting. Als raadslid kan ik daar iets mee. Ik hoorde van het wijkteam dat contactwethouder Henk Mulder hier ook was en heeft geluisterd naar hun opmerkingen. Hij heeft beloofd het te  laten regelen. Dat ga ik in de gaten houden.”

Ook gaat ze even langs bij de zelfbeheergroepen. “Sommige bewoners in De Wierden zijn niet zo blij met ons omdat wij akkoord gingen met het mogelijk maken van een flat in het Windbos. Maar ook al ben je het niet altijd met elkaar eens, je moet toch in gesprek blijven en uitleggen om welke redenen een keuze gemaakt wordt. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar wij vinden dat als ChristenUnie wel vanzelfsprekend. Gelukkig krijg ik altijd een hand en vinden ze het wel heel fijn en stoer dat we hier ons gezicht laten zien. Dat is dan voor hen weer heel vanzelfsprekend. Ik vind dat super van hen en zal bewoners altijd blijven opzoeken.”