Terugdringen alcoholgebruik gaat ChristenUnie niet snel genoeg

Komende donderdag wordt tijdens de Politieke Markt gesproken over Het Preventie- en Handhavingsplan alcohol, waarin het college onder meer aangeeft op welke manier het alcoholgebruik onder jongeren kan worden teruggedrongen. De ChristenUnie heeft wel wat aanmerkingen over die aanpak.

“Op zich is het voorstel helder”, zegt fractievoorzitter Roelie Bosch van de ChristenUnie. “Het college heeft zes ambities geformuleerd . Drie daarvan gaan over het terugdringen van alcoholverkoop aan minderjarigen. Daar zijn we het over eens, want dat is gewoon het naleven van de bestaande regels. Maar daarnaast presenteert het college doelstellingen om het alcoholgebruik bij jongeren ‘op zich’ terug te dringen. En die vinden wij niet ambitieus genoeg.”
Het college wil dat het percentage jongeren onder de 18 dat alcohol drinkt binnen drie jaar daalt van 42% naar 37%. En het percentage dronken jongeren naar 18%. Dat was in 2011 (de laatst gemeten situatie) 21%. Ook het aantal binge drinkers moet met 3% dalen (bij binge worden minimaal vijf glazen alcohol achter elkaar gedronken) naar 18% over drie jaar. Bosch: “Die percentages vinden wij veel te hoog. Het betekent gewoon dat 1 op de 5 jongeren minimaal eens per maand dronken is. En daar gaat bij het college maar een paar procent vanaf. Ik lees in het plan niet wat de reden is voor die lage doelstelling . Wij denken zelf dat de oorzaak ligt in het inzetten van menskracht. Dit vraagt immers om begeleiding van de jongeren. Daar zijn best creatieve oplossingen mogelijk. Denk aan goede voorlichting door jonge ex-alcoholisten die hun leven weer hebben opgepakt. En geef voorlichting aan de ouders. Vaak zijn het namelijk de ouders die een kind het eerste glas alcohol geven. De gemeente organiseert een kroegentocht voor ouders, dat is heel goed. Maar dat zijn vaak degenen die zich hier al druk over maken. Het topje van de ijsberg.“ 
De ChristenUnie zou ook graag de inzet van sportclubs zien. “Er zijn weliswaar sportclubs die willen meewerken, maar het gaat juist om degenen die dat (nog) niet willen.”

Politieke Markt 4 december 2014