Symposium leidt tot Ronde Tafelgesprek over NLvoorElkaar

Komende donderdag organiseert de ChristenUnie een Ronde Tafelgesprek over het digitale platform NLvoorElkaar. Met dit Marktplaats-achtig instrument kunnen – lokaal en laagdrempelig– vraag en aanbod voor vrijwillige hulp aan elkaar gekoppeld worden.

De ChristenUnie is erg enthousiast over het platform dat in Almere dan AlmerevoorElkaar zou gaan heten. “Wij kregen daar medio oktober een presentatie over toen wij een symposium organiseerden  rond het thema Vrijwilligerswerk" zegt fractievoorzitter Roelie Bosch. “Gemeenten die ermee werken, zoals Diemen, zijn heel enthousiast.”

Op het digitale platform kunnen zorginstellingen, maar ook individuele inwoners, hun vraag voor vrijwilligerswerk kenbaar maken. Geïnteresseerden kunnen zich dan aanbieden. “Het kan om langdurige hulp gaan, maar ook om eenmalige – of kortlopende – hulp. Bijvoorbeeld voor een klusje in huis, voor hulp bij de boodschappen, om samen op stap te gaan of sportief bezig te zijn.”
Bosch: “Het is laagdrempelig en projectmatig. Dat spreekt kennelijk vooral jongeren aan. In steden waar dit platform actief is, maken opvallend meer jongeren daar gebruik van in vergelijking met andere manieren."

Tijdens het symposium in oktober waren de deelnemers dermate enthousiast dat besloten werd ook de raadsleden van andere partijen ervan op de hoogte te stellen. Dat gebeurt komende donderdag tijdens de Politieke Markt. “We hebben instanties als Humanitas, De Schoor, VMCA en de Zorggroep uitgenodigd. Die zullen veel baat hebben bij het platform. Maar ook organisaties als Kwintes en Vitree kunnen hier baat bij hebben voor hun bewoners. Als ook andere fracties geïnteresseerd zijn zal er van onze kant zeker een motie komen met het verzoek aan het College om het platform AlmerevoorElkaar op te starten."