Partijen willen experiment met vrije regels bijstand

De fracties van D66, PvdA, AP/OPA, ChristenUnie, GroenLinks, SP en Fractie van Dijk willen in Almere een experiment starten waarbij er vrijere regels komen voor mensen in de bijstand.

De huidige Participatiewet stelt dat zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk moeten vinden. “Maar die wet wordt tamelijk rigide uitgevoerd”, zegt raadslid Roelie Bosch (ChristenUnie). “De regels gaan uit van wantrouwen en controle, terwijl wij kiezen voor een humanere oplossing. Volgens ons werkt het effectiever wanneer mensen zelf meer de regie kunnen nemen om werk te vinden. Ze moeten in alle rust hun eigen plan kunnen trekken. Binnen de Participatiewet is daar ruimte voor, maar die wordt doorgaans niet gebruikt.”

Raadslid Johan de Leeuw (AP/OPA) is het daarmee eens. “Sterker: dit voorstel is een initiatief van ons en D66. Fijn dat veel partijen aanhaken. De huidige regels zijn namelijk dermate verstikkend dat mensen alleen al door die regels in armoede komen.”

Meer gemeenten in ons land hebben moeite met de strakke regels. Na klachten gaf het ministerie daarom maximaal 25 gemeenten haar zegen om te experimenteren met de invulling van de regels. “Maar ook dat experiment is een draak van een regeling”, zegt Bosch. “Het is al een aantal keer uitgesteld en de voorwaarden werden steeds strakker. Ook moest voor het onderzoek samengewerkt worden met een universiteit. Dit alles kost veel tijd en qua uitvoering was het ingewikkeld. Met ons voorstel kunnen we zelf de regie voeren.”

In het voorstel van de partijen worden drie groepen van 125 personen samengesteld. De eerste groep krijgt intensieve werkbegeleiding. De tweede groep krijgt diezelfde begeleiding maar daarbij meer zeggenschap over hun eigen re-integratietraject. De laatste groep krijgt helemaal geen begeleiding en ook geen sollicitatieplicht. “Een goed onderzoek met voldoende mensen kost zo’n 18 maanden tijd. Dat is best lang”, stelt Bosch. “Daarom stellen we voor om zo snel mogelijk met een vooronderzoek te starten met 50 personen per groep. Die resultaten kunnen begin volgend jaar al worden voorgelegd aan de raad.”

De Leeuw: “Wat AP/OPA betreft is dit een eerste stap, want wij vinden dat dit voorstel nog niet ver genoeg gaat. Zo vinden wij dat mensen in de bijstand ook moeten kunnen bijverdienen en ook pleiten wij voor de invoering van een basisinkomen. Op ons initiatief komt er daarom op 22 juni een Ronde Tafelgesprek met als thema: ‘Armoede de wereld uit, te beginnen in Almere’. Want onze stad zou daarin de regie in moeten nemen.”