Raad op straat: nieuwe informatie tijdens symposium over vrijwilligerswerk en mantelzorg

Inwoners klagen vaak dat de politieke partijen zich alleen in verkiezingstijd op straat laten zien. Het tegendeel is waar. De fracties van de Almeerse partijen gaan regelmatig op pad. De ChristenUnie organiseerde afgelopen woensdag een symposium over vrijwilligerswerk en mantelzorg.

In kerkcentrum ’t Klankbord in Muziekwijk werd voor geïnteresseerden inzicht gegeven in ontwikkelingen op dit gebied. Onder de aanwezigen waren gemeenteraadsleden van andere partijen, maar ook ambtenaren en mensen ‘uit het veld’.

Monica Stouten van Hogeschool Viaa in Zwolle vertelde over haar onderzoek waaruit blijkt dat vrijwilligerswerk op basis van wederkerigheid het meest wenselijk is. ‘Komt vrijwilligerswerk louter voort uit mededogen, dan is er sprake van liefdadigheid’, legde Stouten uit. ‘Het kan ook zijn dat er misbruik wordt gemaakt van kwetsbare mensen, dat is uitbuiting. Het beste is als de gever en ontvanger elkaar kunnen helpen. De één kookt een potje voor de ander, de ander helpt bijvoorbeeld bij het snoeien in de tuin. Het kan heel simpel’.

Na de inleiding konden de aanwezigen drie workshops volgen. De vrijwilligerscentrale VMCA gaf uitleg over de mogelijkheden van respijtzorg, waarbij mantelzorgers eens een keer worden ontlast van hun taak. Dat wordt nu wel aangeboden, maar vaak verder weg, buiten de stad. Daar is niet altijd veel behoefte naar. Respijtzorg thuis is een grote, maar onvervulde, behoefte.

De tweede workshop betrof initiatieven op sociaal gebied tussen kerken en organisaties. Zo is er door de Zuiderpoortkerk in de Stedenwijk een huis gekocht in de wijk die bestemd wordt voor noodopvang. Bijvoorbeeld voor mensen die na een scheiding acute woonruimte nodig hebben. Kerk en sociale wijkteam werken samen in de toelatingscommissie. Een ander voorbeeld is De Wijkwinkel in Haven, een samenwerking tussen De Schoor en De Wegwijzer/Hart voor Haven, waar bewoners met hun hulpvraag terecht kunnen. Dat leidt soms tot gesprekken van twee uur. Het Wijkteam heeft daar gewoon de tijd niet voor.”

Ook was er een workshop van NLvoorElkaar: een soort marktplaats voor vrijwillige hulp. Dit platform is succesvol actief in verschillende steden en wordt met name door jongeren goed gevonden.

“Dat kan dus ook voor Almere zeer interessant zijn”, zegt raadslid Roelie Bosch van de ChristenUnie. “Vrijwilligerswerk en Mantelzorg zijn voor onze partij erg belangrijk. Onze fractie zal daarom tijdens een Politieke Markt een Ronde Tafelgesprek opzetten waarin de gemeenteraad en organisaties die gebruik kunnen maken van zo’n platform uitleg krijgen over NLvoorElkaar.”

De ChristenUnie gaat jaarlijks een symposium organiseren rond het thema Zorg. “Volgend jaar is het thema Verslavingszorg”, verklapt Bosch alvast. “Waarbij ook aandacht voor gameverslaving, want dat is een thema wat nog weinig aandacht krijgt, maar veel voorkomt en hoe ga je daar mee om, ook in je gezin?”