Snel starten met energieneutraal sporten

De gemeente Almere wil in het jaar 2022, als de Floriade gehouden wordt, een energieneutrale stad zijn. Om die termijn te halen moeten sommige projecten snel worden opgepakt. Zoals het energieneutraal maken van sportaccommodaties.

Op initiatief van D66, GroenLinks en ChristenUnie wordt komende donderdag over dit onderwerp een Ronde Tafelgesprek gehouden. De partijen springen daarmee in op het ingediende projectplan van enkele groene ondernemers. “Eigenlijk is het een project wat heel Flevoland bestrijkt”, zegt Jessica Kips van GroenLinks. “Maar bijna de helft van de sportaccommodaties ligt in Almere, dus is het eigenlijk ook een lokale aangelegenheid.”
Roelie Bosch van de ChristenUnie sluit zich daarbij aan: “Zowel de provincie als de gemeente wil in 2022 energieneutraal zijn. Maar de tijd gaat best snel. Er moeten flink wat investeringen worden gedaan om het werk gedaan te krijgen. We kunnen dus maar beter gaan beginnen.”
Volgens Kips zijn sporthallen echte ‘energievreters’. “De oplossingen liggen voor de hand: de hallen hebben platte daken, dus zonnecollectoren zijn een goede optie. Daarnaast is nog veel winst te halen met isolatie en door verouderde warmte-installaties te vervangen.”
Om één en ander te financieren wordt van Almere een bijdrage gevraagd van 600.000 euro. Bosch: “Dat is een ondersteuning van een soort fonds, waar ook de groene ondernemers aan bijdragen. Het geld wordt gebruikt om de aanpassingen te kunnen doen. De winst wordt weer teruggestort in het fonds. Het is dus geen kostenpost. De winst is zelfs blijvend als de investering er allang uit is gehaald. Het levert geld- en milieuwinst op. En ook lokale arbeidsplaatsen.”
Komende donderdag worden de raadsleden bijgepraat over dit onderwerp gepraat tijdens de Politieke Markt. Daarna wordt het punt op de agenda gezet.