Moties ChristenUnie en PvdA verwerkt in aanpak armoedebeleid

De aanpak van de armoede in Almere wordt komende week opnieuw besproken in de gemeenteraad. Het college heeft plannen gesmeed om armoede terug te dringen en te voorkomen. In het plan zijn ook moties van PvdA en ChristenUnie verwerkt. Hoe kijken zij tegen de plannen aan.

De ChristenUnie noemt het ‘positief’ dat armoede met deze vernieuwde aanpak armoede breder wordt bekeken dan uitsluitend als een financieel probleem. “Armoede heeft te maken met tekorten, zodanig dat je niet mee kunt doen terwijl anderen om je heen dat wel kunnen”, zegt raadslid Roelie Bosch. “Het beperkt mensen in hun welbevinden, zowel lichamelijk als geestelijk.”

Eén van de grootste problemen is volgens de partij de ‘overerfbaarheid’ van armoede. “Jongeren groeien op zonder perspectief, zonder voorbeeld hoe het ánders kan. Wij zien het als een grote misser dat het college dat wel benoemd, maar er geen duidelijk plan voor heeft.”

Bosch is blij dat de samenleving bij de armoedebestrijding betrokken wordt. “Vanuit de motiemarkt, eind vorig jaar, heeft de ChristenUnie twee opdrachten aan het college meegegeven: neem de Wetswinkel, die mensen helpt in het woud van regels, op in de sociale kaart - én verhoog de leeftijd waarop jongeren hulp kunnen krijgen via het Fonds Bijzondere Noden. De wethouder stelt dat deze moties opgenomen zijn in de plannen, maar ook hier missen wij de uitwerking. Hier willen we uitleg over.”

De partij is positief dat het college inzet op ‘maatwerk’. “Zo krijgen de wijkteams een vrij te besteden budget. In Zaandam zijn daar al goede resultaten mee bereikt. We verwachten veel van deze persoonlijke aanpak.”

PvdA
Ook de PvdA kan zich in grote lijnen wel vinden de in aanpak, maar raadslid Jerzy Soetekouw heeft namens zijn partij nog wel de nodige punten die besproken moeten worden. “Zo blijkt uit de voorgestelde aanpak dat 80% van de kosten betrekking hebben op inkomensondersteunende maatregelen. “Dat vinden wij terecht. Want elk tientje dat mensen uit deze doelgroep erbij krijgen is voor hen heel erg welkom. Dus wij willen de toezegging dat die 80% gehandhaafd blijft zolang dat nodig blijkt.”

Daarnaast blijkt volgens Soetekouw dat Almeerders nog te weinig gebruik maken van de mogelijkheden die er zijn. “Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Enerzijds kan dat liggen aan de publiciteit: mensen weten domweg niet dat ze aanspraak kunnen maken, anderzijds is het proces misschien te omslachtig, of de papieren te ingewikkeld om in te vullen.”

Er zijn nog meer punten die de PvdA wil bespreken, maar in ieder geval wil de partij een evaluatie voor wat betreft de Schuldhulpverlening. Soetekouw: “Het blijkt dat het aantal klanten van de Schuldhulpverlening, door de strengere eisen,  is afgenomen. Maar tegelijkertijd is de schuldenlast toegenomen. Dat rijmt niet met elkaar.”