CDA vraagt aandacht voor project eenzaamheid

“Eenzaamheid is een sluipend probleem in de maatschappij”, zegt raadslid Johan van der Kroef van het CDA. De partij heeft tijdens de volgende Politieke Markt, komende donderdag, een Ronde Tafelgesprek georganiseerd om het project OpenJeHart te bespreken. Dit werkt preventief en leidt tot positieve resultaten in andere gemeenten.

“Eenzaamheid openbaart zich in vele vormen”, zegt Van der Kroef. “Je hebt emotionele eenzaamheid, dat bijvoorbeeld ontstaat als de partner is overleden, maar ook sociale eenzaamheid. Dat komt vooral voor bij mensen die minder mobiel worden, of waarvan de kinderen en vrienden niet meer in de buurt wonen. Volgens een onderzoek van GGD Flevoland komt in Almere sociale eenzaamheid meer dan gemiddeld voor. Bijna vier op de tien Almeerse volwassenen en bijna vijf op de tien Almeerse senioren is sociaal eenzaam.”
Van der Kroef kwam onlangs in aanraking met het project OpenJeHart. “Dat werkt preventief. De deelnemers bouwen al in een eerder stadium een sociaal netwerk op. In een aantal gemeenten, zoals Lelystad en Dronten, werkt dat uiterst succesvol. Het gaat uit van de eigen kracht van mensen, doet een beroep op ieders individuele kwaliteiten en helpt deelnemers door middel van structuur.”

Van der Kroef denkt dat OpenJeHart ook in Almere succesvol kan worden ingezet. “Daarom heb ik dit Ronde Tafelgesprek georganiseerd. Ik heb de initiatiefneemster van het project, Liane Wolfert, uitgenodigd om uitleg te geven aan de overige raadsleden.”

In Almere heeft welzijnsstichting De Schoor al verschillende projecten lopen. Volgens Van der Kroef hoeft dat elkaar niet te bijten. “De projecten van De Schoor zijn vooral gericht om eenzame mensen met elkaar in contact te brengen door klaverjasavonden en andere ontmoetingsmogelijkheden te organiseren. OpenJeHart werkt preventief en valt misschien wel in de aanpak van De Schoor. Wellicht kunnen de kosten uit bestaande middelen worden gehaald. Dat is van later zorg. Eerst ben ik benieuwd of de raadsleden deze aanpak omarmen.”