Kwesties verkeersveiligheid op agenda

Op de Politieke Markt van komende donderdag staan twee kwesties omtrent de verkeersveiligheid op het programma. Er wordt gesproken over gevaarlijke kruisingen van fietspaden en de veiligheid op de Evenaar in Buiten.

Het CDA houdt zich al langer bezig met de veiligheid op fietspaden en dan met name de kruisingen. De partij bracht gevaarlijke punten in kaart. Raadslid Johan van der Kroef: “Wij zijn blij met het rapport met oplossingen voor 69 fietskruisingen. Omdat het via de raad is aangekaart hebben we ook de oplossingen geagendeerd voor bespreking. En wat ons betreft moet er ook een duidelijkere toezegging komen met betrekking tot de fietspaden in Buiten. Door de reconstructie van het centrum in Buiten is het fietspadennet verre van optimaal. Soms sluiten fietspaden niet eens op elkaar aan. De wethouder geeft aan dat één ander wordt opgelost als de reconstructie is voltooid. Prima, natuurlijk. Maar hoeveel tijd is daarmee gemoeid? Dat willen wij graag nog van de wethouder vernemen.”

Evenaar
De PvdA houdt de vinger aan de pols voor wat betreft de verkeersveiligheid op de Evenaar. Raadslid Hassan Buyatui: “Er gebeuren daar veel ongelukken. Daar moeten oplossingen voor komen. Bezorgde ouders van scholieren hebben tijdens de bespreking in juni handtekeningen overhandigd aan de wethouder. Die deed toen de toezegging om met deze omwonenden en vertegenwoordigers van de school in gesprek te gaan. Dat gesprek heeft begin september plaatsgevonden. Wij zijn erg benieuwd wat dat gesprek heeft opgeleverd: zijn er afspraken gemaakt? En hoe kijkt de wethouder tegen dat gesprek aan?”
Daarnaast wil de PvdA geïnformeerd worden over de toekomstplannen voor de Evenaar. Buyatui: “De veiligheid op de Evenaar is al jaren een thema. Zo verscheen in 2008 een adviesrapport van Mobycon over de verkeersveiligheid en doorstroming van de Evenaar tot 2020. Wat heeft de gemeente met dit rapport gedaan? 2020 is nog maar vijf jaar weg. ”