Fracties zetten komst partycentrum Trekweg op politieke agenda

De fracties van CDA, PvdA, ChristenUnie en AP/OPA willen meer uitleg over de mogelijke komst van een partycentrum op de Trekweg, nabij de bowlingbaan.

Het bedrijf Royal Event Centre bv wil het partycentrum gaan exploiteren. Het centrum moet ruimte bieden aan feesten, bruiloften en evenementen waar zo’n 400 tot 500 bezoekers worden verwacht. Dat is in strijd met het huidige ‘bestemmingsplan Buitenveld’ waardoor er  geen omgevingsvergunning kan worden afgegeven. De gemeente heeft al aangegeven daaraan te willen meewerken op basis van een zogenoemde ‘voorhangprocedure’. Daarmee kunnen raadsleden gebruik maken om op korte termijn de verantwoordelijk wethouder om uitleg te vragen. CDA, PvdA, ChristenUnie en AP/OPA maken daar nu gebruik van. Komende donderdag staat de kwestie op de agenda van de Politieke Markt. 

Johan van der Kroef (CDA): “Meestal gaat het bij dit soort procedures om kleine wijzigingen in het bestemmingsplan. Maar in dit geval gaat hem om een groot partycentrum. Dat zal veel bezoekers aantrekken en ook flink wat parkeerruimte opslokken.”

Van der Kroef benadrukt dat de fracties niet per definitie tegen de komst van het partycentrum zijn. “Maar het heeft ongetwijfeld gevolgen voor de buurten die daar achter liggen. Wij willen dat er voldoende gelegenheid komt voor inspraak en ook om zienswijzen in te dienen. Zowel voor de bewoners, als de bedrijven die bij de wijzigingen betrokken zijn. Niet lang geleden was er in de buurt ook commotie bij de komst van een sportpark. Alle betrokkenen moeten hun inbreng kunnen hebben.”
Tot slot willen de fracties ook uitleg van de wethouder waarom voor de ‘voorhangprocedure’ gekozen is. “Het college geeft aan dat er voor de Trekweg een nieuw bestemmingsplan in de maak is. Waarom wordt daar niet op gewacht?”, aldus Van der Kroef.