Ik vind het geweldig dat Almere de Floriade als evenement heeft binnen gehaald. De Floriade heeft voor mij iets romantisch. Toen ik mijn vrouw in de jaren tachtig net leerde kennen, zou ik haar meenemen naar iets moois. Het werd de Floriade van Amsterdam. Het was een prachtige bloemenshow, een spektakel waar veel mensen op af kwamen.

De Floriade wordt door sommige tegenstanders wel  ‘bloementjestentoonstelling’ genoemd. Nou met een tentoonstelling van bloemen is niks mis. Nederland staat bekend vanwege de bloemen. Persoonlijk heb ik mijn hart verpand aan het concept Floriade. Als die Floriade van Amsterdam er niet was geweest, ja, dan was het misschien heel anders gelopen met mij in de liefde. Er is toen iets moois opgebloeid. En kijk daar is een Floriade nou voor: om iets moois tot bloei laten komen.

Zo'n tentoonstelling heeft met inspiratie en gevoel te maken. De commissie Veerman heeft gezegd: ga dat nou niet helemaal invullen als gemeenteraad. En daar zijn we het als CDA volledig mee eens. Laat het evenement op poten zetten door een organisatie die gevoed wordt door de samenleving.

Maar de Floriade is meer dan een tentoonstelling. Er wordt ook een woonwijk ontwikkeld.  Daarvan zeggen we als CDA: daar moet de gemeenteraad zich wel flink tegen aan bemoeien. De Floriade is een groene activiteit, woningbouw mag geen bedreiging vormen voor het groen in Almere. Dus ik hoop dat er bij de uitwerking goed geluisterd wordt naar bewoners. De groene uitstraling van bijvoorbeeld het Vogeleiland moet natuurlijk blijven. Daar staan de oudste bomen van Almere en daar zijn nog de afwateringsgeulen die iets vertellen over hoe er ingepolderd werd. Een mooie gelegenheid om een mini expo binnen de Floriade tentoonstelling te maken over de polderhistorie.

Laten we van de Floriade, maar ook van dit gebied, iets moois maken!