Raad op Straat - Bijeenkomst over laaggeletterdheid schokt CDA

“Fijn dat de politiek zich ook laat zien”, zegt Merel Heimens Visser als raadslid Bastiaan Malotaux van het CDA de collegezaal van het ROC Flevoland binnenloopt. Malotaux neemt een kijkje bij de bijeenkomst ‘Naar een geletterd Flevoland’ waarin wordt teruggeblikt op de aanpak ‘Taal voor het Leven’ om de laaggeletterdheid terug dringen.

Het is even schrikken, maar in Flevoland is 14% van de beroepsbevolking onvoldoende taalvaardig, naar schatting zijn dit 38.000 inwoners. In heel Nederland heeft 1 op de 9 mensen in de leeftijd tussen 16 en 65 jaar moeite met lezen en schrijven. Niet zelden ook zijn dat mensen die gewoon in Nederland geboren zijn. Het is dus verdraaid belangrijk dat hier verandering in wordt gebracht. Want mensen die niet kunnen lezen of schrijven komen vaak in een isolement. Tijdens de bijeenkomst legt directeur Bert Groot Roessink van Zorggroep Almere uit dat mensen met een lage taalvaardigheid ook op het gebied van gezondheid achterblijven. De ongezonde levensstijl maakt hun levensverwachting jaren korter. In Almere zijn goede resultaten bereikt door professionals in de Zorg op te leiden in het herkennen en doorverwijzen van de doelgroep. Dat vereist deskundigheid, want deze mensen zijn vaak meesters in het verbloemen van hun onvermogen.
Bastiaan Malotaux hoort de sprekers aandachtig aan. “Sinds de verkiezingen van 2015 heb ik weer Onderwijs in mijn portefeuille en hou ik me dus ook weer bezig met laaggeletterdheid.” zegt hij. “Het kwam ook terug in de verkiezingscampagne van het CDA. Daarom zijn dit soort bezoeken nuttig. Het lijkt me duidelijk dat ik het weer ga oppakken.”
Malotaux zegt er niet op korte termijn wat mee te kunnen. “Maar ik heb wel duidelijk het signaal gehoord dat vandaag wordt afgegeven: de deskundigen stellen dat de aanpak van laaggeletterdheid pas goed kan worden opgepakt als de gemeentes de regierol op zich nemen. Dat geldt dus ook voor Almere. Natuurlijk is geld daarbij de bottleneck. We moeten bezuinigen. Maar het schokt me wel als ik hoor welke gevolgen er zijn, ook op het gebied van gezondheid. Voor dit jaar is er vanuit de aanjaaggelden geld beschikbaar voor laaggeletterdheid. Maar dat is incidenteel geld. Wat mij betreft gaan we voor de volgende begroting voorstellen om structureel geld vrij te maken. Het zou een erkenning zijn voor de grootte van het probleem.”