In 2005 raakte ik actief bij het CDA betrokken en een jaar later was ik al fractie-assistent. Daar heb ik heel veel geleerd. Op de middelbare school werd mijn interesse voor politiek voor het eerst aangewakkerd. Ik herinner me dat we met de klas een kijkje namen bij een raadsvergadering. Ik vond het geweldig, met name omdat je via de politiek een positieve bijdrage kunt leveren aan de maatschappij. Ik voel me thuis bij een Christelijke partij. Daarbij spreken de vier kernwaarden van het CDA mij bijzonder aan: gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

Ik studeerde Rechten, maar ben tegenwoordig actief als portretfotograaf. Bij het CDA ben ik inmiddels fractievoorzitter. We hebben een kleine fractie dus ik richt mijn aandacht op verschillende portefeuilles; voornamelijk die van wethouder Frits Huis en een paar van wethouder René Peters: Jeugd, Sport en Onderwijs. 

Speciale aandacht heb ik voor laaggeletterdheid. Tien procent van de Almeerders is laaggeletterd. Al in 2008 heb ik een geslaagde motie voorbereid die dit probleem aanpakte. Het heeft door omstandigheden even geduurd, maar de aanpak begint nu behoorlijk vorm te krijgen. Het is nu zelfs onderdeel van het coalitieakkoord.

Als raadslid kan ik nu ook het debat aangaan met andere raadsleden. In mijn schooltijd was ik al succesvol bij debatwedstrijden. Debatteren vind ik echt leuk om te doen. Als fractie-assistent vond ik het best frustrerend dat ik moties voorbereidde en toelichtte tijdens de Politieke Markt. Maar als er dan in de raad over gedebatteerd werd, kon ik niet meedoen. Dat vind ik juist het prettigste onderdeel. In deze raadsperiode hoop ik dat nog vaak te kunnen doen.