Johan de Leeuw bekijkt de artiestenfoyer in Schouwburg Almere.

Raad op Straat

Inleidend kader:
Inwoners klagen vaak dat de politieke partijen zich alleen in verkiezingstijd op straat laten zien. Het tegendeel is waar. De fracties van de Almeerse partijen gaan bijna wekelijks langs bij organisaties of laten zich voorlichten over actuele kwesties. Op deze pagina volgen we wekelijks een partij tijdens een bezoek. Deze week: Almere Partij/OPA op bezoek bij de Kunstlinie Almere Flevoland.

Johan de Leeuw heeft zich gemeld bij de balie in Schouwburg Almere. Namens zijn partij laat hij zich informeren over het nieuwe plan voor Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) dat een laagdrempelig cultuurhuis moet worden.  AP/OPA is niet de enige partij die aanwezig is. Alle partijen hebben minimaal één afgevaardigde naar de bijeenkomst afgevaardigd. “Onze partij is best kritisch”, zegt De Leeuw voorafgaand aan de presentatie. “Er wordt een enorm budget gevraagd om de plannen te kunnen realiseren. Ik laat me informeren waar dat geld dan precies voor bestemd is.”

Aandachtig luistert De Leeuw naar de uitleg van algemeen directeur Jeroen van der Wiel die de plannen voor ‘de Hectare Cultuur’ met zijn team heeft uitgewerkt. Het pand aan het Weerwater kan veel beter benut worden, zo legt Van der Wiel uit. Het moet de uitvalsbasis worden voor tal van culturele evenementen: theater uiteraard, maar ook (beeldende) kunst, talentontwikkeling, exposities en rondleidingen. De hal van Schouwburg Almere moet een bruisende Citylounge worden waar mensen gewoon even langs kunnen komen om cultuur te snuiven, of even uit te rusten.
Na de presentatie krijgen de aanwezigen letterlijk een kijkje ‘achter de schermen’.
De Leeuw heeft met grote interesse de presentatie gevolgd en vraagt na afloop aan de deskundigen waarom de nieuwe plannen gepaard gaan met een grootscheepse verbouwing. “Het plan is fantastisch, maar er komt daardoor wel een budgetoverschrijding van 200%. Dat is nogal wat. Ik heb daar tijdens het bezoek nog geen antwoord op gekregen. Maar natuurlijk wil ik met argumenten onderbouwd zien of die verbouwing noodzakelijk is. Het zou gek zijn als ik daar als raadslid akkoord klakkeloos akkoord mee zou gaan. Ik wil goede argumenten horen. Dat standpunt draag ik over naar mijn fractie en dan bepalen we gezamenlijk ons standpunt.”