De Fractieassistent – Johan de Leeuw (AP+OPA)

Een fractieassistent neemt namens een fractie deel aan de politieke discussie. Een assistent heeft echter geen stemrecht in de gemeenteraad. Wie zijn de Almeerse fractieassistenten? Deze week: Johan de Leeuw (AP+OPA).

“Op de kop af ben ik nu twee jaar fractie assistent bij de AP+OPA fractie. Het is een enerverende en drukke functie. Dat komt mede omdat wij een kleine fractie zijn. Het is ondoenlijk om alles te volgen met hoge diepgang. Maar toch lukt het ons aardig een deuntje mee te blazen en soms zijn we de doorslaggevende stem. In onze fractie werken we niet met vaste onderwerpen maar met de orde van de dag. De filosofie van de fractie is simpel: Wat goed is voor de mensen is goed voor de gemeente en wij stellen ons structureel op als volksvertegenwoordiger en niet als bestuurder. Wij zijn er voor de burger en de burger is er niet voor ons.

Zo was ik er verantwoordelijk voor dat de familie R. uit het bushokje gehaald werd en een dak boven het hoofd kreeg. Ik leverde ook een bijdrage aan de werkgroep Integriteit en ik lever een bijdrage aan het onderzoek ‘regelarme bijstand’. De bijstand levert veel stress op aan de burgers en als het onderzoek goed verloopt, komt er een raadsvoorstel dat daar een einde aan moet gaan maken.

Verder maken wij ons zorgen over de wijze waarop de gemeente communiceert, zowel met burgers als intern.

Wij merken dat er kwesties spelen tussen bestuur en burgers die er feitelijk helemaal niet hoeven te zijn. En soms ontaarden die in integriteitkwesties en rechtszaken. In ieder geval hoop ik dat door de regelarme bijstand weer wat regelgeving zal verdwijnen.  Dat zal door de burger als een verademing worden ervaren. Intussen ga ik elke donderdag met groot plezier naar de raadsavond en ik mis het als we met reces zijn of als de raad aan het eieren rapen is.”