Rekenkamer

De raad kan de Rekenkamer inschakelen om het gemeentelijke beleid en beheer te controleren. Deze ‘kamer’ onderzoekt ‘de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid’ van het beleid en beheer van de gemeente.

Scherp van geest

Als onafhankelijk orgaan bepaalt de Rekenkamer zijn eigen agenda en bestaat uit leden van de raad. Wie er deel van uitmaakt, verschilt per onderzoek. Alleen de voorzitter en de vice-voorzitter blijven aan. Dankzij gemeenteraadsleden met interesse (en tijd) voor net dat ene onderzoek, blijft de Rekenkamer fris en scherp van geest.

Vaste leden van de Rekenkamer

  • John van der Pauw (PvdA) - Voorzitter
  • Ramona Aukes (PVV) - Vice voorzitter

Laatste nieuws:

Rekenkamer Almere doet aanbevelingen om meer ‘grip op grond’ te krijgen

De rekenkamer van de gemeenteraad van Almere heeft onderzoek gedaan naar de grondexploitaties, in het bijzonder naar de aannames in de grondexploitaties en het MPGA (het Meerjaren Programma Grondexploitaties Almere).

De rekenkamer constateert dat de wijze van presentatie van de gegevens de gemeenteraad nog onvoldoende in staat stelt de juiste vragen te stellen over en naar aanleiding van het MPGA. Het ontbreekt aan een inzichtelijke presentatie van aannames met bijbehorende onderbouwing. Zolang dat inzicht ontbreekt, is zowel de controle als de sturing op de wenselijke ontwikkeling van de stad suboptimaal. Dat is op dit moment het geval, want de controle op de aannemelijkheid van de aannames wordt onvoldoende gefaciliteerd. En daarmee onthoudt het gemeentebestuur zichzelf van een zo betrouwbaar mogelijk inzicht in de financiële gezondheid van het grondbedrijf.

De rekenkamer wil met dit onderzoek bijdragen aan het vergroten van ‘grip op grond’. Om meer houvast te krijgen heeft de rekenkamer een aantal aanbevelingen gedaan: 

  • Maak gebruik van een openbare oplegger voor het MPGA
  • Zorg voor aansluiting tussen de programmabegroting en de programmarekening
  • Beperk de planningshorizon tot tien jaar
  • Maak een bredere risicoanalyse
  • Stel een dynamisch dashboard op dat inzicht geeft in de belangrijkste aannames in het MPGA in relatie tot relevante gegevens, trends en ontwikkelingen
  • Installeer een volggroep grondbedrijf

Het rapport van de rekenkamer wordt donderdag 9 maart 2017 besproken tijdens de Politieke Markt.

Klik hier voor het rapport