Verbouwde raadzaal geopend

Burgemeester Weerwind en voorzitter van het presidium mevrouw Müller-Klijn breken door de foto van de oude raadzaal heen om de nieuwe raadzaal officieel te openen.
De nieuwe raadzaal net in gebruik genomen door de raadsleden.

Verbouwde raadzaal geopend

Afgelopen donderdag 8 maart is de verbouwde raadzaal officieel weer in gebruik genomen door de gemeenteraad. Jongeren uit de stad hebben een “proefvergadering” gehouden onder leiding van de burgemeester om nog één keer alle techniek te testen. Nadat alles bleek te werken, werd de zaal weer in handen gegeven van de raadsleden.

In 1986 is de gemeenteraad in deze zaal gaan vergaderen. Toen nog met 27 raadsleden. Eind 2000 kende de raad al 39 leden en is de zaal voor het eerst verbouwd. Waarbij de techniek verbeterd is, maar bovenal veel kleur in de zaal werd gebracht. Misschien wel om tot uitdrukking te brengen dat Almere een kleurrijke stad wil zijn.

Nu is de zaal opnieuw verbouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Niet alleen omdat de gemeenteraad na de verkiezingen uitbreidt naar 45 zetels door onze groei boven de 200.000 inwoners. Maar het bood ook de kans het vergaderdeel beter toegankelijk te maken voor leden met een fysieke beperking. Het bood de kans om het geluid en het klimaatbeheersing te verbeteren, omdat zeker die aspecten maakten dat de zaal verhoudingsgewijs weinig werd gebruikt.

Maar de verbouw van de raadzaal en de fractiekamers en de vergaderzalen maakt nog veel meer duidelijk. Het laat zien dat de gemeenteraad in Almere wil veranderen naar een aansprekende en eigentijdse raad voor deze stad. Onder de raad leeft de wens om als raad veel meer aan de voorkant van een proces en in samenspraak met de inwoners besluiten te gaan nemen.

Dit is nu zichtbaar gemaakt door de ontmoeting en het gesprek meer te accentueren. De toegankelijkheid van de vergaderzalen en de zichtbaarheid is vergroot. Door de ontmoetingsruimte centraal tussen de fracties en de vergaderzalen te plaatsen wordt de waarde van het in verschillende vormen kunnen spreken met inwoners en met elkaar benadrukt.

U bent van harte welkom om op donderdagavond tijdens de Politieke Markt een keer te komen kijken!