Raadpraat Quinten Boogaard

Raadpraat – ‘Klachtenloket met oplossing’

Stelt u zich eens voor dat u gemeenteraadslid in Almere zou zijn. Wat zou u dan willen veranderen aan de stad? We vragen het in deze rubriek aan Almeerders, zoals Quinten Boogaard, een 17-jarige Havo-scholier.

 “We zien steeds meer mensen die teleurgesteld zijn in de politiek. De klacht is dan vaak dat er niet naar ze wordt geluisterd. Er zijn al veel niet-stemmers en wie wel stemt loopt het risico dat de partij helemaal niet in de gemeenteraad komt. Als raadslid ben je er toch om de belangen te behartigen van de bewoners. Dus als ik één dagje raadslid mocht zijn dan zou ik zorgen dat bewoners duidelijk merken dat hun stem wel degelijk gehoord wordt. Ik zou dan een ‘klachtenloket met oplossing’ willen voorstellen. Er zal nu ook heus wel de mogelijkheid zijn om een klacht neer te leggen in het stadhuis, maar je leest vaak in de krant dat er vervolgens slecht wordt gecommuniceerd. Dan ontstaat het gevoel van ‘het heeft toch geen zin’.  Zorg er dus voor dat het klachtenloket direct actie onderneemt zodat de burger ziet dat er wordt gehandeld. Er moet direct iets gedáán worden: even nabellen bij een afdeling of iemand laten langskomen op een bepaalde locatie. Dat voorkomt een hoop onbegrip, denk ik. En het zorgt er op den duur voor dat de klachtenstroom afneemt en dat er vooral legitieme klachten zullen overblijven. Het is een vorm van directe democratie.”