Raadpraat – ‘Nodig plaatselijke verenigingen uit’

Stelt u zich eens voor dat u gemeenteraadslid in Almere zou zijn. Wat zou u dan willen veranderen aan de stad? We vragen het in deze rubriek aan Almeerders, zoals Mieke de Graaf, lid van de PR-commissie van muziekvereniging Sint Hubertus.

 

“Een aantal jaar geleden werd de subsidie die wij als muziekvereniging Sint Hubertus ontvingen, flink teruggedraaid. Voor de muziekopleidingen krijgen we nog wel subsidie, maar het harmonieorkest krijgt niet meer. Het ligt voor de hand dat ik als raadslid die subsidie graag zou willen laten terugkeren. Maar dat is misschien te makkelijk. Wat ik wel vreemd vind is dat de gemeente verenigingen als Sint Hubertus, maar ook anderen hoor, niet meer uitnodigt voor lokale gelegenheden. Vroeger speelden we bijvoorbeeld bij speciale gelegenheden zoals op 4 en 5 mei en tijdens het Havenfestival. Voor de uitvoering van het Havenkomconcert heeft Almere een prima eigen orkest. Ik vind dat een gemiste kans. Als raadslid zou ik er dus voor pleiten om als gemeente lokale verenigingen uit te nodigen voor dit soort evenementen , want het had toch een mooie compensatie kunnen zijn voor het misgelopen geld? Nu moeten we het hebben van optredens en de contributie van leden. Daarom heb ik vorig jaar besloten om me in te zetten voor de PR-commissie van Sint Hubertus. We kunnen altijd nieuwe leden gebruiken. Kijk op de site www.hubertus-almere.nl”