Raadpraat – ‘Van Bijstand naar Burgerbaan’

Stelt u zich eens voor dat u gemeenteraadslid in Almere zou zijn. Wat zou u dan willen veranderen aan de stad? We vragen het in deze rubriek aan Almeerders, zoals Frans Vrijmoed van het Platform Burgerbaan.

“Ik zou als raadslid alle fracties wijzen op het initiatief van de Burgerbaan. Ik heb met ambtenaren van Werk & Inkomen gesproken over een proef. De gedachte is dat Werk & Inkomen goedkeuring geeft aan Almeerders met een bijstandsuitkering om gemeenschapswerk uit te voeren bij een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dan kan er méér gemeenschapswerk worden uitgevoerd in Almere en dat werk wordt gedaan door iemand die daar met overtuiging voor kiest. Bijvoorbeeld werk in de bejaardenzorg, een inloophuis of buurtzorg. Deze burgerwerknemer gaat dan voor tien uur per week aan het werk en Werk & Inkomen garandeert in ruil een burgerloon, wat feitelijk de uitkering is. De werknemer hoeft uitsluitend reactief te solliciteren, dus bij een uitnodiging door de werkgever. De burgerloongarantie houdt in dat Werk & Inkomen de helft van wat de burger (bij)verdient mag inhouden op de uitkering. Een Burgerbaan is dus wezenlijk iets anders dan uitkeringsgerechtigden verplicht laten schoffelen of zo. Men kan er ook voor kiezen om alle 50-plussers met een bijstandsuitkering toestemming te geven om een Burgerbaan te zoeken. Werk en Inkomen benaderde zelf Platform Burgerbaan en toonde veel interesse. Helaas is daar nog geen vervolg aan gegeven. Jammer, want de Burgerbaan past goed in de lokale experimenten met ‘regelluwe bijstand’. Maar we zullen zeker nog van ons laten horen, ook andere gemeenten hebben belangstelling: we hebben landelijke ambities. Kijk voor meer uitleg op www.burgerbaan.nl”