Burgeractiviteit: ontwikkeling Poort

Bewoners praten met raad over ontwikkelingen in Poort

Een aantal bewoners van Almere Poort is van mening dat de ontwikkeling van Almere Poort de laatste jaren nogal een andere richting uitgegaan dan in het oorspronkelijke bestemmingsplan stond aangegeven. Veel bewoners, maar ook ondernemers, zouden dit stadsdeel om die reden de rug toekeren. Bezorgde bewoners haalden de afgelopen weken voldoende handtekeningen op om via een burgerinitiatief met de raad te praten over de ontstane situatie.

Eén van de initiatiefnemers is bewoner Ernest van der Linden. Hij stelt dat door de beleidswijzigingen van de gemeente het stadsdeel Poort zijn oorspronkelijke charme verliest. “De hele wijk verandert van karakter. Het moet groeien van 11.000 naar 25.000 mensen, of misschien nog wel meer. De mensen die ooit voor Poort kozen vanwege het unieke karakter zien met lede ogen aan dat het een dertien-in-een-dozijn Vinex-wijk wordt. Nu de huizenprijzen stijgen grijpen ze hun kans om te vertrekken. Dat is dramatisch omdat ook ondernemers dan hun klandizie zien afnemen. Die vertrekken ook.”

Van der Linden noemt het Olympiakwartier als voorbeeld. “Dat zou vooral een winkelgebied worden, maar daar komt niets van terecht. Een ander voorbeeld is het afblazen van het zandstrand. We hoopten daar lekker langs het water te kunnen wandelen, maar nu  worden er gewoon woningen gebouwd. Datzelfde geldt voor het Cascadepark. Er zijn hele inspraakavonden geweest om mee te praten over de inrichting, maar de gemeente draait de plannen terug. Zelfs woningbouw is daar nu mogelijk. En de 200 woningen die zouden komen bij Pampushout zijn er 800 geworden. Het oorspronkelijke idee van Poort is aan het verdwijnen.”

Vooral de communicatie vanuit het stadhuis laat volgens Van der Linden te wensen over. “De informatie die verschaft wordt is ingewikkeld en wordt in kleine stukjes aangeboden. De kans dat je wat mist is groot. Ze zouden beter een totaalbeeld kunnen schetsen.”

Komende donderdag 7 december schuift een delegatie bewoners aan tafel bij de raadsleden. Dat is mogelijk omdat zij een Burgerinitiatief gestart zijn en voldoende handtekeningen hebben opgehaald in de wijk. De raad is dan verplicht het onderwerp op de agenda te zetten. Van der Linden: “Wij willen graag samenspraak: dat er naar ons geluisterd wordt. Het is ingewikkelde materie, dus willen we graag als bewoners de mogelijkheid krijgen om deskundigen in te kunnen schakelen bij het opstellen van zienswijzen. We hopen dat het stadsdeel Poort op die manier van toegevoegde waarde blijft voor de metropoolregio Amsterdam, met de kernwaarden van de Almere Principles: een groen en blauw gebied.”