Burgeractiviteit Vogelhorst

Bewoners vragen aandacht voor project Vogelhorst

Bron: google streetview (oktober 2010)
Bron: Vogelvrij Wonen Almere Heutink Ontwikkeling en Bouw

Aankomende donderdag zal tijdens de Politieke Markt een burgeractiviteit besproken worden dat is ingediend door Belangenvereniging Almere Hout (BAH). Zij willen graag de problematiek van Vogelhorst 2 onder de aandacht brengen van de gemeenteraad en met hen in gesprek gaan over de handelwijze van de gemeente in dit project.

Wat is er aan de hand?
In 2008 heeft de gemeente kavels op de markt gebracht voor een nieuw project als uitbreiding op het sinds 1992 ontwikkelde villapark Almere Hout – Vogelhorst: Villapark Vogelhorst 2. Het zou een wijk worden met ruime kavels waarop exclusieve villa’s zouden worden gebouwd. De villa’s moesten komen te liggen aan een mooie hoofdlaan met charmante zijlanen met bomen en groene bermen in een landelijke, rustige omgeving met wat landbouw en waterpartijen.

Tien jaar later vinden de bewoners volgens de indieners van de activiteit “dat de gemeente van alle beloftes voor de inrichting van Villapark Vogelhorst 2 weinig heeft waargemaakt en geen vastgelegde plannen heeft de wijk binnen een bepaalde periode te voltooien. De meeste bewoners wonen nu zo’n jaar of zeven in Vogelhorst 2 en haast niemand durft nog over een villawijk te spreken.”

De wijk ziet er in de ogen van de indieners anno 2018, door het ontbreken van groenvoorziening en omdat het entree, afvalinzameling en de vijver niet zijn aangepakt, armoedig en verwaarloosd uit. “Dit nodigt diverse dagrecreanten uit om in de wijk hondentrainingen te doen, drones te laten vliegen en afval te dumpen bij de containers.”

Namens de inwoners heeft de Belangenvereniging Almere Hout (BAH) tussen 2010 en nu overleg gevoerd met de gemeente Almere over de verdere opbouw van de wijk. Dat is, volgens de indieners van de burgeractiviteit, altijd in een goede sfeer verlopen, maar heeft volgens hen ook weinig concreets opgeleverd.

En dus een burgeractiviteit
Volgens de indieners heeft “dit alles tot grote onvrede bij de bewoners geleid. De bewoners voelen zich niet serieus genomen, voelen zich deel van een vergeten wijk en vragen zich af of het ooit nog goedkomt.  Sommigen voelen zich zelfs bekocht en vinden het schandalig hoe de gemeente dit project heeft aangepakt en nu blijkbaar aan het afraffelen is door de mooiere kavels toe te wijzen aan projectontwikkelaars en vrije kavels mondjesmaat vrij te geven.”

Voor de activiteit zijn 50 handtekeningen verzameld, waardoor het onderwerp nu op de agenda van de gemeenteraad is geplaatst. Volgens de indieners moet de gemeente in ieder geval op de volgende punten actie ondernemen:

  1. Het landschapspark “De Bult” moet worden aangelegd.
  2. De wijk moet definitief worden bestraat, de groenvoorziening moet worden gerealiseerd en bomen in de woonlanen moeten worden geplant.
  3. De gemeente moet geleidelijk de kavels in de Parelduikerlaan en in de Waterhoenlaan weer in de verkoop doen. Deze moeten als kavels voor particulier opdrachtgeverschap op de markt worden gebracht.
  4. De gemeente moet stoppen met het uitgeven van kavels aan project ontwikkelaars en voor “Bouwen voor een ander”. Vanaf nu worden er in Vogelhorst 2 alleen nog kavels voor particulier opdrachtgeverschap aangeboden. De identiteit van deze wijk blijft dan overeind.

Aankomende donderdag vindt het gesprek hierover plaats tijdens de raadsvergadering. De bewoners willen hun problematiek dan graag met de raad bespreken en tegelijkertijd om hulp vragen om aan de verwachtingen die zij hadden tegemoet te komen.

Ook iets onder de aandacht brengen van de gemeenteraad? Dat kan op diverse manieren. Neem contact op met de ondersteunende afdeling van de gemeenteraad (de griffie), zij helpen u graag verder! De griffie is te bereiken via raadsgriffie@almere.nl of 036 539 99 95