Jaarverslagen

De gemeenteraad publiceert elk jaar een verslag waarin staat waar zij geld aan uitgegeven heeft. In dit jaarverslag staan ook de behaalde resultaten van de gemeenteraad én welke onderwerpen op de Politieke Markt de revue passeerden. 

Wat deed de raad in 2015?

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van de gemeenteraad van Almere en de raadsgriffie over het jaar 2015. Een jaarverslag nieuwe stijl. Niet alleen heeft de gemeenteraad sinds vorig jaar een nieuwe (eigen) huisstijl, ook laten we in dit jaarverslag meer raadsleden en bewoners aan het woord. Bewoners die hebben ingesproken of een rol hebben gespeeld bij de motiemarkt. Raadsleden die een ronde tafel gesprek hebben georganiseerd en uiteraard de fractievoorzitters met hun terugblik op het afgelopen jaar.

Het aan het woord laten van de stad past in de beweging die de gemeenteraad wil maken: meer verbinding vinden met de stad. De netwerksamenleving vraagt daar ook om. In 2015 heeft de gemeenteraad tijdens haar studiedagen de eerste stappen gezet naar deze nieuwe werkwijze, die in 2016 verder vorm moet gaan krijgen. Een werkwijze waarbij raadsleden en fracties andere ondersteuning krijgen bij de beantwoording van vragen en dossieronderzoek en waarbij er meer kennis en informatie beschikbaar komt voor de raad door middel van het doen van bijvoorbeeld trendonderzoeken en het ontsluiten van data.

Deze beweging kan niet plaatsvinden zonder de verbinding met de stad te leggen. Door relaties te leggen met organisaties en bestaande platforms. Door na te denken over de rol van bestaande en mogelijk nieuwe panels. En door met de stad een stadsagenda te maken. De motiemarkt die we in 2015 organiseerden was hierin pas een eerste stap.

Dit jaarverslag geeft u inzicht in wat de gemeenteraad in 2015 gedaan heeft en welke onderwerpen er besproken zijn. Daarmee leggen we verantwoording af aan alle inwoners en ondernemers van Almere. Want voor hen werkt de gemeenteraad.

Klik op de afbeelding om het jaarverslag te downloaden.