Jaarverslagen

De gemeenteraad publiceert elk jaar een verslag waarin staat waar zij geld aan uitgegeven heeft. In dit jaarverslag staan ook de behaalde resultaten van de gemeenteraad én welke onderwerpen op de Politieke Markt de revue passeerden. 

Jaarverslag 2016: op weg naar de raad van de toekomst

Zoals elk jaar presenteert de gemeenteraad een eigen jaarverslag. Ik nodig u van harte uit om ons jaarverslag te lezen.

In 2016 heeft de raad een aantal stappen gezet naar een raad die zichzelf sterk positioneert, zowel in de stad als binnen in het stadhuis. Wij willen graag een raad zijn die verbinding maakt. Verbinding met onze inwoners, de stad en met de regio. Wij zijn immers uw vertegenwoordigers. Als we een raad van de toekomst willen zijn, dan moeten we investeren in (nieuwe) verbindingen. De opgave is om de kennis en kunde die in onze stad aanwezig is, aan te boren en te benutten. We willen minder afhankelijk zijn van de informatie die wij van het college van Burgemeester en Wethouders krijgen en slimmer en efficiënter gebruik maken van de kennis van de stad. Daarbij gebruik makend van de nieuwe technologische mogelijkheden.

Om meer in contact te komen met de stad, gebruikten we in 2016 stadstours, het vergaderen op locatie, een motiemarkt en het uitnodigen van deskundigen. De vergadering in de Regenboogbuurt is een van de voorbeelden die volgens ons bij uitstek past bij een raad van de toekomst, evenals het raadplegen van bewoners bij de verkeersproblematiek in de Achillesstraat.

Een belangrijk onderdeel van het jaarverslag vinden we dat bewoners ook aan het woord komen. Daarom zult u in het jaarverslag op veel plekken ook interviews vinden met bewoners die bijvoorbeeld hebben ingesproken, of hebben meegedaan met de motiemarkt.

In 2016 hebben we vele experimenten gedaan, waar we ook in 2017 weer mee verder gaan. Daarbij willen we alle bewoners uitnodigen om met ons mee te doen en mee te denken!

Ik wens u heel veel plezier met lezen!

Ellentrees Müller-Klijn
voorzitter van het presidium gemeenteraad Almere